3 grudnia 2017 – Warszawa – Szkolenie dla tłumaczy – Wyrażenia regularne w pracy ze styleguidami

Organizator: Fundacja FreeLING

Termin: niedziela 3 grudnia 2017 r.

Miejsce: Warszawa, Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Business Room, ul. Grójecka 1/3

Zakres tematyczny: Wyrażenia regularne w pracy ze styleguidami

Szkolenie skupia się na nauce stosowania wyrażeń regularnych podczas pracy pod konkretne wytyczne konwencyjne klienta. Uczestnicy nauczą się stosować podstawowe wyrażenia regularne umożliwiające automatyczne zawężanie wyników wyszukiwania np. podczas sprawdzania/uspójniania konwencji zapisu liczb składających się z określonej liczby cyfr, zapisu jednostek po wartościach numerycznych, poprawności zapisu jednostek itp.
Dodatkowo uczestnicy nauczą się tworzyć i obsługiwać tzw. checklisty (XBench) umożliwiające tworzenie niestandardowych sprawdzeń/wyszukiwań, które następnie można wygodnie „podpinać” pod wybrane projekty bez potrzeby tworzenia testów od nowa.

Wykorzystanie wyrażeń regularnych wydatnie ułatwia zarówno tłumaczenie, jak i korektę poprzez redukcję fałszywych wystąpień, m. in. dzięki możliwości niestandardowego filtrowania wyłącznie segmentów wymagających poprawy.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 • Omówienie roli styleguidów
  • Podstawowe konwencje lokalizacyjne
 • Wprowadzenie do wyrażeń regularnych (RegEx)
  • Omówienie funkcji wyrażeń regularnych w kontekście zapewnienia i kontroli jakości
 • Prezentacja i objaśnienie podstawowych wyrażeń regularnych
 • Tworzenie checklist w programie XBench
 • Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem RegExów i checklist
  • Kontrola zapisu wartości numerycznych (separatory; zapis liczb wielocyfrowych itp.)
  • Wykrywanie błędnego zapisu jednostek (ml vs mL; jednostka z/bez spacji po wartości numerycznej itp.)
  • Tworzenie i obsługa checklist

Prowadzący: Bartłomiej DymekCM Localization Center

Forma:
Warsztaty praktyczne — wstęp teoretyczny z krótką dyskusją, prezentacja korekty automatycznej w XB, ćwiczenia praktyczne (korekta w XB)

Uwaga! Dla zapewnienia optymalnej pracy podczas warsztatów każdy uczestnik powinien przynieść własny laptop z zainstalowanymi programami:

 • ApSIC XBench w wersji 2.9 (wersja darmowa, do użytku komercyjnego) — http://www.xbench.net/index.php/download (wersja 2.9 na dole strony; wersje nowsze są już płatne);
 • oprogramowanie CAT — najlepiej SDL Studio — posiadanie Studio nie jest wymagane, jednak część ćwiczeń (wprowadzanie zmian) będzie je obejmować; bez Studio uczestnik będzie mógł jedynie weryfikować zgłoszone błędy jako zasadne bądź fałszywe; nie będzie mógł ich poprawić.

Grupa docelowa:
Warsztaty są skierowane do tłumaczy wszystkich języków.
Uwaga dla tłumaczy j. francuskiego i rosyjskiego! Aplikacja XBench może nie działać prawidłowo dla języka francuskiego i rosyjskiego, co może utrudniać wykonanie niektórych ćwiczeń podczas warsztatów.

Minimalna liczba uczestników: 7
Maksymalna liczba uczestników: 15

Program:
9.30-10.00: rejestracja uczestników
10.00-13.00: sesja 1 (z przerwą 15-minutową)
13.00-14.00: przerwa obiadowa
14.00-17.00: sesja 2 (z przerwą 15-minutową)

Cena:

Cena szkolenia: 280 złotych
Dla członków organizacji partnerskich oraz dla tłumaczy uczestniczących w innym szkoleniu w 1-2 grudnia 2017r.: 250 złotych.
Wliczono w cenę: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, koszty administracyjno-organizacyjne, certyfikat uczestnictwa.

Fundacja FreeLING przyznaje jeden grant szkoleniowy na szkolenie. Grant obejmuje darmowy udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat uczestnictwa. Grant nie obejmuje obiadu. Zasady przyznania grantów można znaleźć w zakładce Szkolenia/Granty szkoleniowe.

Rejestracja:

Uczestnicy mogą rejestrować się na stronie rejestracyjnej.

Po rejestracji należy w ciągu 7 dni przelać na konto Fundacji opłatę za udział w szkoleniu. Jeśli wpłata nie zostanie dokonana w tym terminie, organizator może anulować rejestrację. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Fundacji do uczestnika wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem wpłaty i zapisu na dane wydarzenie. W przypadku problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Fundacją.

Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami rejestracji w zakładce „Zasady uczestnictwa”. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja potrąca 50 złotych z wpisowego. Pozostała kwota zostanie zwrócona na podane konto bankowe. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja nie zwraca wpisowego.

Uwaga! Fundacja zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczba uczestników. W tym przypadku wpisowe zostanie zwrócone uczestnikom.

na górę