1 grudnia 2017 – Warszawa – Szkolenie dla tłumaczy j. niderlandzkiego – System szkolnictwa w Polsce, Flandrii i Holandii – część II

Organizator: Fundacja FreeLING
Szkolenie zorganizowane przy wsparciu Przedstawicielstwa Generalnego Rządu Flandrii w Polsce oraz Ambasady Królestwa Niderlandów

Termin: piątek 1 grudnia 2017 r.

Miejsce: Warszawa, Przedstawicielstwo Generalne Rządu Flandrii w Polsce, Dom Dochodowy, Al. Ujazdowskie 51

Zakres tematyczny: System szkolnictwa we Flandrii, Holandii i Polsce w ujęciu porównawczym – warsztaty terminologiczne i tłumaczeniowe

Szkolenie jest kontynuacją warsztatów o podobnej tematyce prowadzonych w listopadzie 2016 r. Podczas tegorocznego szkolenia uczestnicy skupią się na systemie szkolnictwa w Polsce. Uwzględniając bieżącą reformę oświaty, wypracują odpowiednie tłumaczenie nowych terminów. Dokonają również porównania nazewnictwa w poszczególnych systemach. Opracowana terminologia zostanie następnie wykorzystana podczas praktycznych ćwiczeń tłumaczeniowych.

Warsztaty będą prowadzone wg koncepcji „tłumacze szkolą tłumaczy”. Zapraszamy do udziału wszystkich tłumaczy języka niderlandzkiego bez względu na to, czy brali udział w szkoleniu w minionym roku. Znajomość zagadnień z poprzednich warsztatów nie jest wymagana. Wszystkim zostaną udostępnione wybrane materiały opracowane na poprzednim szkoleniu.

Prowadzący: Iwona Ostrowska, Stefanie Bogaerts

Forma:
Warsztaty terminologiczne i tłumaczeniowe (5,5 godziny)
Dla zapewnienia optymalnej pracy podczas warsztatów zalecamy, aby każdy uczestnik przyniósł własny laptop.

Grupa docelowa:
Tłumacze j. niderlandzkiego, zarówno początkujący, jak i zaawansowani

Minimalna liczba uczestników: 5
Maksymalna liczba uczestników: 15

Program:
9.30-10.00: rejestracja uczestników
10.00-13.00: sesja 1: warsztaty terminologiczne i tłumaczeniowe (z przerwą 15-minutową)
13.00-14.00: przerwa obiadowa
14.00-16.30: sesja 2: warsztaty terminologiczne i tłumaczeniowe (z przerwą 15-minutową)

Cena:
Cena szkolenia: 130 złotych (szkolenie zorganizowane przy wsparciu Przedstawicielstwa Generalnego Rządu Flandrii w Polsce oraz Ambasady Królestwa Niderlandów).
Wliczono w cenę: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, koszty administracyjno-organizacyjne, certyfikat uczestnictwa.

Rejestracja:
Uczestnicy mogą zarejestrować się na stronie rejestracyjnej.

Po rejestracji należy w ciągu 7 dni przelać na konto Fundacji opłatę za udział w szkoleniu. Jeśli wpłata nie zostanie dokonana w tym terminie, organizator może anulować rejestrację. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Fundacji do uczestnika wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem wpłaty i zapisu na dane wydarzenie. W przypadku problemów z rejestracją, prosimy o kontakt z Fundacją.

Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami rejestracji w zakładce „Zasady uczestnictwa”. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja potrąca 50 złotych z wpisowego. Pozostała kwota zostanie zwrócona na podane konto bankowe. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja nie zwraca wpisowego.

Uwaga! Fundacja zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczba uczestników. W tym przypadku wpisowe zostanie zwrócone uczestnikom.