21-22 października 2017 – Wrocław – Szkolenie dla tłumaczy – Tłumaczenie sprawozdań finansowych

Organizator: Fundacja FreeLING

Termin: 21-22 października 2017 r. (sobota, niedziela)

Miejsce: Wrocław, EL UNIVERSO Centrum Języka hiszpańskiego i Kultury Iberoamerykańskiej, ul. Krasińskiego 15a/4

Zakres tematyczny: Tłumaczenie sprawozdań finansowych

Tematem przewodnim dwudniowego szkolenia będą problemy terminologiczne i tłumaczeniowe związane z przekładem sprawozdań finansowych.
Szkolenie będzie składać się z części teoretycznej (sobota) oraz części warsztatowej (niedziela).

Podczas wykładu teoretycznego zostaną przedstawione i omówione następujące zagadnienia:

  • wprowadzenie do problematyki sporządzania sprawozdań finansowych oraz opinii biegłego rewidenta (podstawy prawne w Polsce i UE);
  • omówienie struktury i funkcji dokumentów zawartych w sprawozdaniu finansowym (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z działalności zarządu, skrócony wykaz kont, zasady rachunkowości) oraz opinii biegłego rewidenta;
  • omówienie terminologii specyficznej dla omawianego rodzaju gatunków tekstowych;
  • wyjaśnienie terminów problematycznych w sprawozdaniu finansowym;
  • wskazanie na trudności translacyjne podczas przekładu polskich dokumentów księgowych;
  • prezentacja glosariusza terminologicznego do gatunków tekstowych „sprawozdanie finansowe” oraz „opinia biegłego rewidenta”.

Podczas części warsztatowej uczestnicy będą pracować w sekcjach językowych pod okiem moderatorów. Przeanalizują sprawozdania finansowe oraz opinie biegłego rewidenta pod kątem terminologicznym, a ponadto przygotują przekład wybranych fragmentów tych dokumentów.

Warsztaty będą prowadzone wg koncepcji „tłumacze szkolą tłumaczy”. Oznacza ona, że dążymy do aktywnego udziału każdego uczestnika, zarówno początkującego, jak i doświadczonego. Dyskusje przebiegają w otwartej atmosferze wymiany doświadczeń, a zadaniem moderatora danej grupy językowej jest przede wszystkim czuwanie nad przebiegiem warsztatów.

Prowadzący

Wykład w sobotę: prof. nadzw. UP dr hab. Artur D. Kubacki

Warsztaty w niedzielę:
Sekcja niemiecka: prof. nadzw. UP dr hab. Artur D. Kubacki
Sekcja francuska: Irmina Daniłowska
Sekcja angielska: Piotr Iciek
Sekcja niderlandzka: Stefanie Bogaerts

Forma:
Sobota: wykład
Niedziela: warsztaty tłumaczeniowe

Grupa docelowa:
Wykład prowadzony w języku polskim będzie dostępny dla tłumaczy wszystkich języków. Istnieje możliwość udziału w wykładzie bez konieczności udziału w warsztatach. Szczególnie zachęcamy tłumaczy języków innych niż warsztatowe.
Warsztaty będą prowadzone dla sekcji niemieckiej, francuskiej, angielskiej, niderlandzkiej. Wymagana dobra znajomość języka roboczego.

Minimalna liczba uczestników w każdej grupie językowej: 5
Maksymalna liczba uczestników w każdej grupie językowej: 15

Program:

Sobota
09.00-09.30: rejestracja uczestników, powitanie
09.30-12.30: wykład (w tym 15 minut przerwy)
12.30-13.45: obiad
13.45-16.45: wykład (w tym 15 minut przerwy)

Niedziela
09.00-9.30: rejestracja
09.30-12.30: warsztaty terminologiczne i tłumaczeniowe (w tym 15 minut przerwy)
12.30-13.45: obiad
13.45-16.45:  warsztaty terminologiczne i tłumaczeniowe (w tym 15 minut przerwy)

Cena:
Cena szkolenia (sobota-niedziela): 490 złotych.
Dla członków organizacji partnerskich, tłumaczy uczestniczących w szkoleniu w piątek 20.10: 450 złotych.
Dla wszystkich tłumaczy języka niderlandzkiego: 440 złotych (szkolenie dofinansowane przez Ambasadę Królestwa Niderlandów).
Wliczono w cenę: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiady, koszty administracyjno-organizacyjne, certyfikat uczestnictwa.

Wykład bez udziału w warsztatach (sobota): 280 złotych.
Dla członków organizacji partnerskich, dla tłumaczy uczestniczących w szkoleniu w piątek 20.10: 250 złotych.
Dla tłumaczy języka niderlandzkiego: 240 złotych (szkolenie dofinansowane przez Ambasadę Królestwa Niderlandów).
Wliczono w cenę: materiały szkoleniowe, przerwę kawową, obiad, koszty administracyjno-organizacyjne, certyfikat uczestnictwa.

Fundacja FreeLING przyznaje jeden grant szkoleniowy na szkolenie. Grant obejmuje darmowy udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat uczestnictwa. Grant nie obejmuje obiadu. Zasady przyznania grantów można znaleźć w zakładce Szkolenia/Granty szkoleniowe.

Rejestracja:
Uczestnicy mogą rejestrować się na stronie rejestracyjnej.

Po rejestracji należy w ciągu 7 dni przelać na konto Fundacji opłatę za udział w szkoleniu. Jeśli wpłata nie zostanie dokonana w tym terminie, organizator może anulować rejestrację. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Fundacji do uczestnika wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem wpłaty i zapisu na dane wydarzenie.
W przypadku problemów z rejestracją, prosimy o kontakt z Fundacją.

Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami rejestracji w zakładce „zasady uczestnictwa”. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja potrąca 50 złotych z wpisowego. Pozostała kwota zostanie zwrócona na podane konto bankowe. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja nie zwraca wpisowego.

Uwaga! Fundacja zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczba uczestników. W tym przypadku wpisowe zostanie zwrócone uczestnikom.

na górę