20 października 2017 – Wrocław – Szkolenie dla tłumaczy – Kontrola jakości oraz obsługa programu ApSIC XBench

Organizator: Fundacja FreeLING

Termin: piątek 20 października 2017 r.

Miejsce: Wrocław, EL UNIVERSO Centrum Języka hiszpańskiego i Kultury Iberoamerykańskiej, ul. Krasińskiego 15a/4

Zakres tematyczny: Kontrola jakości oraz obsługa programu ApSIC XBench

Uczestnicy szkolenia poznają stosowane w branży kategorie i wagi błędów. Zostanie również omówiona zasadność procedury kontroli jakości z podziałem na korektę „ludzką” i „komputerową”, co stanowić będzie wstęp do części praktycznej, czyli obsługi programu do kontroli jakości ApSIC XBench.
Część praktyczna szkolenia obejmuje omówienie zastosowania modułu QA programu APSIC Xbench w wersji 2.9 (ostatnia darmowa wersja do użytku komercyjnego), interpretację wyników komputerowej kontroli jakości oraz ćwiczenia praktyczne.

Pliki robocze zostaną przygotowane w formacie SDLXLIFF. Posiadanie oprogramowania CAT nie jest absolutnie wymagane, jednak jego brak może wyłączyć uczestnika szkolenia z części niektórych ćwiczeń (np. wprowadzania poprawek zaraportowanych błędów).

Prowadzący: Bartłomiej DymekCM Localization Center

Forma:
Warsztaty praktyczne — wstęp teoretyczny z krótką dyskusją, prezentacja korekty automatycznej w XB, ćwiczenia praktyczne (korekta w XB)

Uwaga! Dla zapewnienia optymalnej pracy podczas warsztatów każdy uczestnik powinien przynieść własny laptop z zainstalowanymi programami:

  • ApSIC XBench w wersji 2.9 (wersja darmowa, do użytku komercyjnego) — http://www.xbench.net/index.php/download (wersja 2.9 na dole strony; wersje nowsze są już płatne);
  • oprogramowanie CAT — najlepiej SDL Studio — posiadanie Studio nie jest wymagane, jednak część ćwiczeń (wprowadzanie zmian) będzie je obejmować; bez Studio uczestnik będzie mógł jedynie weryfikować zgłoszone błędy jako zasadne bądź fałszywe; nie będzie mógł ich poprawić.

Grupa docelowa:
Warsztaty są skierowane do tłumaczy wszystkich języków (oprócz francuskiego i rosyjskiego — jest to spowodowane uwarunkowaniami technicznymi aplikacji) z podstawową lub średnio zaawansowaną wiedzą na temat kontroli jakości oraz bez znajomości obsługi programu XBench.

Minimalna liczba uczestników: 7
Maksymalna liczba uczestników: 15

Program:
09.00-09.30: rejestracja uczestników
09.30-12.30: sesja 1 (z przerwą 15-minutową)
12.30-13.45: przerwa obiadowa
13.45-16.45: sesja 2 (z przerwą 15-minutową)

Cena:

Cena szkolenia: 280 złotych
Dla członków organizacji partnerskich oraz dla tłumaczy uczestniczących w innym szkoleniu w weekend 21-22.10: 250 złotych.
Wliczono w cenę: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, koszty administracyjno-organizacyjne, certyfikat uczestnictwa.

Fundacja FreeLING przyznaje jeden grant szkoleniowy na szkolenie. Grant obejmuje darmowy udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat uczestnictwa. Grant nie obejmuje obiadu. Zasady przyznania grantów można znaleźć w zakładce Szkolenia/Granty szkoleniowe.

Rejestracja:

Uczestnicy mogą rejestrować się na stronie rejestracyjnej.

Po rejestracji należy w ciągu 7 dni przelać na konto Fundacji opłatę za udział w szkoleniu. Jeśli wpłata nie zostanie dokonana w tym terminie, organizator może anulować rejestrację. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Fundacji do uczestnika wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem wpłaty i zapisu na dane wydarzenie. W przypadku problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Fundacją.

Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami rejestracji w zakładce „Zasady uczestnictwa”. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja potrąca 50 złotych z wpisowego. Pozostała kwota zostanie zwrócona na podane konto bankowe. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja nie zwraca wpisowego.

Uwaga! Fundacja zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczba uczestników. W tym przypadku wpisowe zostanie zwrócone uczestnikom.

na górę