3 czerwca 2017 – Warszawa – Szkolenie dla tłumaczy – Zasady sporządzania tłumaczeń poświadczonych

Organizator: Fundacja FreeLING

Termin: sobota 3 czerwca 2017 r.

Miejsce: Warszawa, Centrum Okopowa, ul. Okopowa 55

Zakres tematyczny: Zasady sporządzania tłumaczeń poświadczonych

Szkolenie skierowane jest do kandydatów na tłumaczy przysięgłych, szczególnie do tłumaczy małych języków, dla których nie ma specjalistycznego szkolenia przygotowującego do egzaminu. Czynni tłumacze przysięgli również mogą korzystać ze szkolenia, aby weryfikować i uzupełnić swoją wiedzę na temat zasad sporządzania tłumaczeń poświadczonych.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają zasady formalne i merytoryczne sporządzania tłumaczeń poświadczonych, poznają praktyczne sposoby łączenia, pieczętowania i podpisywania dokumentów, a także dowiedzą się, jak unikać błędów i pułapek związanych ze sporządzaniem dokumentów poświadczonych. W trakcie szkolenia uczestnicy będą analizować autentyczne dokumenty i otrzymają wzory przykładowych dokumentów sporządzonych zgodnie z zasadami sporządzania tłumaczeń poświadczonych.

Podczas szkolenia zostaną omówione m.in. następujące zagadnienia:

  1. Oryginał, kopia, odpis
  2. Tłumaczenie z tekstu niesygnowanego (kserokopia, skanu, faks itp.)
  3. Układ graficzny tekstu tłumaczenia poświadczonego
  4. Uwagi i wzmianki tłumacza, formuła poświadczająca
  5. Nazwy własne
  6. Niewypełnione rubryki i błędy w tekście źródłowym
  7. Tłumaczenie fragmentaryczne
  8. Tłumaczenie dokumentów wieloczęściowych
  9. Tłumaczenie skrótów i skrótowców
  10. Tłumaczenie świadectw, dyplomów, aktów stanu cywilnego

Prowadzący: Anna Rucińska

Forma:
Warsztaty praktyczne – 6 godzin zegarowych

Grupa docelowa:

Warsztaty są skierowane do tłumaczy wszystkich języków, zarówno początkujących, jak i doświadczonych, do kandydatów na tłumaczy przysięgłych oraz tłumaczy przysięgłych, którzy pragną usystematyzować swoją wiedzę na temat zasad sporządzania tłumaczeń poświadczonych.

Minimalna liczba uczestników: 8
Maksymalna liczba uczestników: 18

Program:

9.30-10.00: rejestracja uczestników
10.00-13.00: część 1 (z przerwą 15-minutową)
13.00-14.00: przerwa obiadowa
14.00-17.00: część 2 (z przerwą 15-minutową)

Cena:
Cena szkolenia: 260 złotych.
Dla członków Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy, Bałtyckiego Stowarzyszenia Tłumaczy, TEPIS: 230 złotych.
Wliczono w cenę: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, koszty administracyjno-organizacyjne, certyfikat uczestnictwa.

Rejestracja:
Uczestnicy mogą się zarejestrować od 1 maja na stronie rejestracyjnej.

Po rejestracji należy w ciągu 7 dni przelać na konto Fundacji opłatę za udział w szkoleniu. Jeśli wpłata nie zostanie dokonana w tym terminie, organizator może anulować rejestrację. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Fundacji do uczestnika wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem wpłaty i zapisu na dane wydarzenie.
W przypadku problemów z rejestracją, prosimy o kontakt z Fundacją.

Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami rejestracji w zakładce „Zasady uczestnictwa”. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja potrąca 50 złotych z wpisowego. Pozostała kwota zostanie zwrócona na podane konto bankowe. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja nie zwraca wpisowego.

Uwaga! Fundacja zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczba uczestników. W tym przypadku wpisowe zostanie zwrócone uczestnikom.

na górę