3 czerwca 2017 – Warszawa – Szkolenie dla tłumaczy – Warsztaty polonistyczne

Organizator: Fundacja FreeLING

Termin: sobota 3 czerwca 2017 r.

Miejsce: Warszawa, Centrum Okopowa, ul. Okopowa 55

Zakres tematyczny: Warsztaty polonistyczne

Język polski żyje i ewoluuje, zmieniają się normy, powstają nowe zwyczaje językowe – często niepoprawne. Tłumacze, jako osoby pracujące z językiem, czują potrzebę weryfikowania i doskonalenia swoich umiejętności w tym zakresie. Proponowane szkolenie stanowi doskonałą odpowiedź na te potrzeby. Prowadząca zaprezentuje teorię poszczególnych zagadnień oraz ćwiczenia angażujące uczestników. Szkolenie będzie miało formę interaktywną, warsztatową.

Moduł 1 – Odpowiednie dać rzeczy słowo… O poprawności leksykalnej
Moduł 2 – Powiedzmy to prościej! O prostej polszczyźnie

Prowadzący: dr Monika Pawelec-Skurzyńska

Forma:
Warsztaty praktyczne – 2 moduły, każdy moduł obejmuje 3 godziny zegarowe zajęć.

Grupa docelowa:

Warsztaty są skierowane do tłumaczy wszystkich języków z dobrą znajomością języka polskiego jako języka ojczystego albo języka obcego.

Minimalna liczba uczestników: 8
Maksymalna liczba uczestników: 18

Program:

9.30-10.00: rejestracja uczestników
10.00-13.00: moduł 1 (z przerwą 15-minutową)
13.00-14.00: przerwa obiadowa
14.00-17.00: moduł 2 (z przerwą 15-minutową)

Cena:
Cena szkolenia: 260 złotych.
Dla członków Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy, Bałtyckiego Stowarzyszenia Tłumaczy, TEPIS: 230 złotych.
Wliczono w cenę: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, koszty administracyjno-organizacyjne, certyfikat uczestnictwa.

Rejestracja:
Uczestnicy mogą się zarejestrować od 1 maja na stronie rejestracyjnej.

Po rejestracji należy w ciągu 7 dni przelać na konto Fundacji opłatę za udział w szkoleniu. Jeśli wpłata nie zostanie dokonana w tym terminie, organizator może anulować rejestrację. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Fundacji do uczestnika wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem wpłaty i zapisu na dane wydarzenie.
W przypadku problemów z rejestracją, prosimy o kontakt z Fundacją.

Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami rejestracji w zakładce „Zasady uczestnictwa”. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja potrąca 50 złotych z wpisowego. Pozostała kwota zostanie zwrócona na podane konto bankowe. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja nie zwraca wpisowego.

Uwaga! Fundacja zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczba uczestników. W tym przypadku wpisowe zostanie zwrócone uczestnikom.

Szczegółowy opis programu:

Moduł 1 – Odpowiednie dać rzeczy słowo… O poprawności leksykalnej

Tworząc własne teksty i tłumacząc teksty innych autorów, musimy zwracać szczególną uwagę na właściwy dobór wyrazów, dlatego w tej części szkolenia zajmiemy się tym, żeby:

 • nie łączyć ze sobą wyrazów, które do siebie nie pasują,
 • nie łączyć ze sobą wyrazów, które powtarzają tę samą treść (czyli unikać konstrukcji typu „masło maślane”),
 • nie mylić wyrazów podobnie brzmiących,
 • używać wyrazów w ich powszechnie znanym i poprawnym znaczeniu,
 • używać wyrazów dopasowanych stylistycznie do tekstu,
 • unikać wyrazów modnych i szablonowych.

Moduł 2 – Powiedzmy to prościej! O prostej polszczyźnie

W dzisiejszym świecie otacza nas bardzo dużo informacji, dlatego warto upraszczać teksty i w ten sposób ułatwiać odbiorcom lekturę. W tej części szkolenia dowiemy się, jak możemy to zrobić. Przede wszystkim powinniśmy:

 • unikać konstrukcji opisowych, to znaczy wyrażać swoje myśli przy użyciu możliwie najmniejszej liczby słów,
 • unikać wyrazów długich, trudnych, erudycyjnych, urzędowych itp.,
 • stosować naturalną kolejność wyrazów,
 • stosować stronę czynną,
 • skracać zdania,
 • unikać form bezosobowych,
 • unikać rzeczowników odczasownikowych.

na górę