29 stycznia 2017 – Poznań – Szkolenie dla tłumaczy języka hiszpańskiego – Tłumaczenie tekstów finansowych

Organizator: Fundacja FreeLING, Wydział Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Partnerzy: Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy, Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy, PT TEPIS, Branżowy Związek Tłumaczy

Termin: niedziela 29 stycznia 2017 r.

Miejsce: Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Collegium Novum UAM, Al. Niepodległości 4 (sala 109)

Zakres tematyczny: tłumaczenie tekstów finansowych

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z terminologią finansową, a w szczególności związaną ze sprawozdaniami finansowymi. Celem szkolenia jest zaznajomienie się z typowymi dokumentami finansowymi i wskazówkami dotyczącymi tego, jak tłumaczyć zagadnienia finansowe oraz poznanie typowej terminologii i frazeologii w języku polskim i hiszpańskim. Omówione zostaną zalecana literatura, słowniki i zasoby internetowe.

Szkolenie obejmuje część teoretyczną i praktyczną. Ta pierwsza poświęcona będzie problemom, jakie napotyka tłumacz tekstów finansowych oraz możliwościom ich rozwiązywania. Wybrana strategia pomoże wykonać prawidłowe tłumaczenie, ze szczególnym uwzględnieniem Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

W części warsztatowej natomiast skupimy się na tłumaczeniu tekstów finansowych, sprawozdań finansowych, opinii audytorów z badania sprawozdania i innych materiałów najczęściej zlecanych do tłumaczenia.

Program obejmuje następujące elementy:

  1. wprowadzenie: hiszpański i polski język finansowo-księgowy – trudności przekładu, pułapki tłumaczeniowe;
  2. sprawozdania finansowe spółki – zwykłe i skonsolidowane sprawozdania finansowe spółek sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF);
  3. ćwiczenia przekładowe w zakresie Sprawozdań finansowych spółek;
  4. opinia niezależnego biegłego rewidenta, raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego;
  5. terminologia polskiej ustawy o rachunkowości – tłumaczenie najważniejszych pojęć;
  6. sporządzanie glosariusza terminologii finansowo-księgowej na podstawie polskiej i hiszpańskiej ustawy o rachunkowości i innych dokumentów źródłowych

Prowadzący: Maria Schneider

Forma:
Wstęp teoretyczno-terminologiczny + praktyczne warsztaty tłumaczeniowe (6 godzin);  w celu zapewnienia optymalnej pracy zalecamy zabrać ze sobą laptopa.

Grupa docelowa:
Studenci kierunków tłumaczeniowych i filologii (romanistyka, iberystyka), tłumacze pisemni i ustni zainteresowani przekładem tekstów ekonomicznych i finansowych, osoby przygotowujące się do egzaminu na tłumacza przysięgłego oraz tłumacze przysięgli odczuwający potrzebę doskonalenia warsztatu w zakresie tłumaczeń finansowych

Wymagana jest dobra znajomość języka polskiego i hiszpańskiego.

Program:
9.30-10.00: rejestracja uczestników
10.00-13.00: sesja 1
13.00-14.00: przerwa obiadowa
14.00-17.00: sesja 2

Cena:
Cena szkolenia: 250 złotych.
Dla członków Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy, Bałtyckiego Stowarzyszenia Tłumaczy, PT TEPIS, Branżowego Związku Tłumaczy oraz dla tłumaczy uczestniczących w innym szkoleniu w ten weekend: 225 złotych.
Dla studentów i pracowników UAM: 150 złotych.
Wliczono w cenę: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, koszty administracyjno-organizacyjne, certyfikat uczestnictwa.

Rejestracja:
Uczestnicy mogą rejestrować się na stronie rejestracyjnej od 1 stycznia 2017 r.
Po dokonaniu rejestracji należy w ciągu 7 dni przelać na konto Fundacji opłatę za udział w szkoleniu. Jeśli wpłata nie zostanie dokonana w tym terminie, organizator może anulować rejestrację. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Fundacji do uczestnika wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem wpłaty i zapisu na dane wydarzenie. W przypadku problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Fundacją.

Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami rejestracji w zakładce „zasady uczestnictwa”. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja potrąca 50 złotych z wpisowego. Pozostała kwota zostanie zwrócona na podane konto bankowe. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja nie zwraca wpisowego.

Uwaga! Fundacja zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczba uczestników. W tym przypadku wpisowe zostanie zwrócone uczestnikom.

 

na górę