28-29 stycznia 2017 – Poznań – Warsztaty tłumaczeniowe dla studentów Zakładu Studiów Niderlandzkich i Południowoafrykańskich UAM

Organizator: Fundacja FreeLING, Zakład Studiów Niderlandzkich i Południowoafrykańskich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Termin: 28-29 stycznia 2017 r. (sobota-niedziela)

Miejsce: Poznań, Collegium Novum UAM, A. Niepodległości 4

Zakres tematyczny: Dokumentacja kadrowa

Żyjemy w czasach intensywnego przepływu pracowników między krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Z tym zjawiskiem wiąże się też przepływ dokumentacji dotyczących zatrudnienia, a w związku z tym – tłumaczenie tych dokumentów.
Podczas dwudniowych warsztatów tłumaczeniowych studenci zapoznają się z dokumentacją kadrową związaną z zatrudnieniem i oddelegowaniem pracowników. Popracują m.in. nad tłumaczeniem umów o pracę, dyplomów, świadectw pracy, orzeczeń o niezdolności do pracy oraz dokumentów podatkowych.

Warsztaty poprowadzą doświadczeni tłumacze Fundacji FreeLING.

Forma:
Praktyczne warsztaty tłumaczeniowe

Grupa docelowa:
Studenci Zakładu Studiów Niderlandzkich i Południowoafrykańskich UAM.

Prowadzący:

Małgorzata Szczypińska
Stefanie Bogaerts