20 listopada 2016 – Warszawa – Szkolenie dla tłumaczy języka rosyjskiego – Terminologia celna na podstawie wybranych dokumentów

Organizator: Fundacja FreeLING
Partnerzy: Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy, Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy

Termin: niedziela, 20 listopada 2016 r.

Miejsce: Warszawa, Centrum Okopowa, ul. Okopowa 55

Zakres tematyczny: Terminologia celna na podstawie wybranych dokumentów

Szkolenie poświęcone terminologii celnej składa się z części teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej omówione zostaną dokumenty (teksty), które najczęściej są zlecane przez klientów do tłumaczenia zarówno zwykłego, jak i uwierzytelnionego. Przedstawiona zostanie baza wiedzy i terminologii: szczegółowo będą omówione europejskie i rosyjskie akty prawne, słowniki, glosariusze i inne źródła przydatne w pracy tłumacza. Uczestnicy zapoznają się ze specjalistyczną terminologią celną w języku polskim i rosyjskim. W części praktycznej zaplanowane jest tłumaczenie wybranych dokumentów celnych oraz rozwiązanie kilku zagwozdek terminologicznych.

Prowadzący: Anastazja Brzezińska

Forma:
Warsztaty tłumaczeniowe (6 godzin)
Dla zapewnienia optymalnej pracy podczas warsztatów każdy uczestnik powinien przynieść własny laptop.

Grupa docelowa:
Szkolenie jest skierowane do tłumaczy języka rosyjskiego, zarówno początkujących, jak i zaawansowanych.

Minimalna liczba uczestników: 5
Maksymalna liczba uczestników: 18

Program:
9.30-10.00: rejestracja uczestników
10.00-13.00: sesja 1 (z przerwą 15-minutową)
13.00-14.00: przerwa obiadowa
14.00-17.00: sesja 2 (z przerwą 15-minutową)

Cena:
Cena szkolenia: 250 złotych.
Dla członków Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy, Bałtyckiego Stowarzyszenia Tłumaczy: 200 złotych.
Dla tłumaczy uczestniczących w innym szkoleniu w ten sam weekend: 200 złotych.
Wliczono w cenę: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, koszty administracyjno-organizacyjne, certyfikat uczestnictwa.

Rejestracja:
Uczestnicy mogą się zarejestrować na stronie rejestracyjnej.
Po rejestracji należy w ciągu 7 dni przelać na konto Fundacji opłatę za udział w szkoleniu. Jeśli wpłata nie zostanie dokonana w tym terminie, organizator może anulować rejestrację. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Fundacji do uczestnika wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem wpłaty i zapisu na dane wydarzenie. W przypadku problemów z rejestracją, prosimy o kontakt z Fundacją.

Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami rejestracji w zakładce „Zasady uczestnictwa”. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja potrąca 50 złotych z wpisowego. Pozostała kwota zostanie zwrócona na podane konto bankowe. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja nie zwraca wpisowego.

Uwaga! Fundacja zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczba uczestników. W tym przypadku wpisowe zostanie zwrócone uczestnikom.