20 listopada 2016 – Warszawa – Szkolenie dla tłumaczy – Warsztaty polonistyczne: budowa zdania i interpunkcja

Organizator: Fundacja FreeLING
Partnerzy: Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy, Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy

Termin: niedziela, 20 listopada 2016

Miejsce: Warszawa, Centrum Okopowa, ul. Okopowa 55

Zakres tematyczny: Warsztaty polonistyczne: budowa zdania i interpunkcja

Szkolenie składa się z dwóch niezależnych modułów. Pierwszy poświęcony będzie poprawnej budowie zdania, drugi zawiłościom związanym z interpunkcją. Język polski żyje i ewoluuje, zmieniają się normy, powstają nowe zwyczaje językowe – często niepoprawne. Tłumacze, jako osoby pracujące z językiem, czują potrzebę weryfikowania i doskonalenia swoich umiejętności w tym zakresie. Proponowane szkolenie stanowi doskonałą odpowiedź na te potrzeby. Prowadząca zaprezentuje teorię poszczególnych zagadnień oraz ćwiczenia angażujące uczestników. Szkolenie będzie miało formę interaktywną, warsztatową.

Szkolenie składa się z dwóch niezależnych modułów. Istnieje możliwość uczestniczenia w jednym lub obu modułach, a także możliwość połączenia jednego modułu warsztatów polonistycznych z modułem „Optymalizacja pracy tłumacza” albo „Kontrola jakości”, organizowanych w tym samym dniu.

Prowadzący: dr Monika Pawelec-Skurzyńska

Forma:
Warsztaty praktyczne – 2 niezależne moduły, każdy moduł obejmuje 3 godziny zegarowe zajęć.

Grupa docelowa:
Warsztaty są skierowane do tłumaczy wszystkich języków z dobrą znajomością języka polskiego jako języka ojczystego albo języka obcego.

Minimalna liczba uczestników: 5
Maksymalna liczba uczestników: 20

Program:
9.30-10.00: rejestracja uczestników
10.00-13.00: moduł 1 –  Budowa zdania (z przerwą 15-minutową)
13.00-14.00: przerwa obiadowa
14.00-17.00: moduł 2 – Interpunkcja (z przerwą 15-minutową)

Cena:
Moduł 1: 125 złotych
Moduł 2: 125 złotych
Moduł 1 + 2: 250 złotych.
Dla członków Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy, Bałtyckiego Stowarzyszenia Tłumaczy: 1 moduł – 100 złotych/ 2 moduły – 200 złotych.
Dla tłumaczy uczestniczących w innym szkoleniu w ten sam weekend: 1 moduł – 100 złotych/ 2 moduły – 200 złotych.
Wliczono w cenę 125/100 złotych – 1 moduł: materiały szkoleniowe, przerwa kawowa, koszty administracyjno-organizacyjne, certyfikat uczestnictwa.
Wliczono w cenę 250/200 złotych – 2 moduły: materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, koszty administracyjno-organizacyjne, certyfikat uczestnictwa.

Fundacja FreeLING przynaje jeden grant szkoleniowy na szkolenie. Grant obejmuje darmowy udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat uczestnictwa. Grant nie obejmuje obiadów. Zasady przyznania grantów można znaleźć w zakładce Szkolenia/Granty szkoleniowe.

Rejestracja:
Uwaga! Istnieje możliwość rejestracji na pojedyncze moduły oraz łączenia modułów ze szkoleniem „Optymalizacja pracy tłumacza” albo „Kontrola jakości”. Prosimy uważnie dobierać wybraną kombinację modułów (ze zniżką lub bez) na stronie rejestracyjnej:

Po rejestracji należy w ciągu 7 dni przelać na konto Fundacji opłatę za udział w szkoleniu. Jeśli wpłata nie zostanie dokonana w tym terminie, organizator może anulować rejestrację. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Fundacji do uczestnika wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem wpłaty i zapisu na dane wydarzenie.
W przypadku problemów z rejestracją, prosimy o kontakt z Fundacją.

Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami rejestracji w zakładce „Zasady uczestnictwa”. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja potrąca 50 złotych z wpisowego. Pozostała kwota zostanie zwrócona na podane konto bankowe. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja nie zwraca wpisowego.

Uwaga! Fundacja zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczba uczestników. W tym przypadku wpisowe zostanie zwrócone uczestnikom.

Szczegółowy opis programu:

Moduł 1: Czy to się aby dobrze składa? O poprawnej budowie zdania

Poprawnie zbudowane zdania wpływają na to, że tekst staje się bardziej zrozumiały i pozbawiony błędów logicznych. Aby tworzyć wypowiedzi uporządkowane i proste stylistycznie, musimy przestrzegać kilku zasad dotyczących budowy zdania: odpowiednio łączyć ze sobą wyrazy, pamiętając o ich wymaganiach gramatycznych, zwracać uwagę na kolejność wyrazów, unikać nadmiernie rozbudowanych zdań – tymi zagadnieniami zajmiemy się w pierwszej części szkolenia.

Zagadnienia:
– związki między wyrazami w zdaniu (o związku zgody i związku rządu);
– wymagania gramatyczne wyrazów w zdaniu (m.in. o niewłaściwych zapożyczeniach składniowych);
– drobne wyrazy gramatyczne i ich zastosowanie (o przyimkach, spójnikach i zaimkach);
– zdania niespójne pod względem gramatycznym (m.in. o skrótach składniowych);
– kolejność wyrazów w zdaniu;
– konstrukcje z formami czasowników zakończonymi na „-ąc”;
– zdania, w których jest za dużo rzeczowników;
– budowa zdania a styl tekstu (o formach bezosobowych, stronie biernej, nadmiernie rozbudowanych zdaniach).

na górę

Moduł 2: Po co ten przecinek? O poprawnej interpunkcji

Znakiem interpunkcyjnym, który przysparza użytkownikom polszczyzny najwięcej problemów, jest przecinek. Niektórzy przyznają, że stawiają go tam, gdzie w języku mówionym pojawiłaby się pauza, inni trzymają się zasad wyuczonych w szkole, zgodnie z którymi przecinek należy postawić przed określonymi słowami, jeszcze inni czują potrzebę postawienia go między długimi ciągami wyrazów. Tymczasem polska interpunkcja jest uzależniona od składni, dlatego w tej części szkolenia skupimy się głównie na związku między budową zdania a miejscem, w którym należy postawić przecinek.

Zagadnienia:
– przecinek w zdaniu z jednym orzeczeniem;
– przecinek w zdaniu z dwoma orzeczeniami (lub większą liczbą orzeczeń);
– przecinek (lub jego brak) przed określonymi spójnikami;
– przecinek przy wtrąceniach;
– inne wybrane znaki interpunkcyjne (o łączniku i myślniku, kropce, cudzysłowie);
– zapis wybranych skrótów;
– zapis dat.

 

na górę