20 listopada 2016 – Warszawa – Szkolenie dla tłumaczy – Kontrola jakości i optymalizacja pracy tłumacza

Organizator: Fundacja FreeLING
Partnerzy: CM Localization Center, Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy, Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy

Termin: niedziela 20 listopada 2016

Miejsce: Warszawa, Centrum Okopowa, ul. Okopowa 55

Zakres tematyczny: Kontrola jakości i optymalizacja pracy tłumacza

Szkolenie składa się z dwóch niezależnych modułów:
Moduł A – Kontrola jakości
oraz
Moduł B – Optymalizacja pracy tłumacza

Uczestnicy Modułu A Kontrola jakości poznają stosowane w branży kategorie i wagi błędów. Zostanie również omówiona zasadność procedury kontroli jakości z podziałem na korektę „ludzką” i „komputerową”, co stanowić będzie wstęp do części praktycznej, czyli obsługi programu do kontroli jakości ApSIC XBench.
Część praktyczna szkolenia obejmuje omówienie zastosowania modułu QA programu APSIC Xbench w wersji 2.9 (ostatnia darmowa wersja do użytku komercyjnego), interpretację wyników komputerowej kontroli jakości oraz ćwiczenia praktyczne.

Moduł B Optymalizacji warsztatu pracy obejmuje mniej znane, przydatne opcje programu do zarządzania plikami Total Commander, podstawową obsługę programu AutoHotkey (program do pisania skryptów, umożliwiający częściową automatyzację pracy z plikami PDF i pocztą elektroniczną), zastosowanie programu Folder Guide i dodatkowo prezentację programu WinSplit Revolution umożliwiającego optymalizację rozmieszczania okien w systemie Windows. Po zakończeniu prezentacji przewidywana jest krótka dyskusja oraz ćwiczenia praktyczne.

Istnieje możliwość uczestniczenia w jednym lub w obu modułach, a także możliwość połączenia jednego modułu z modułem warsztatów polonistycznych (Moduł 1 „Budowa zdania” albo Moduł 2 „Interpunkcja”) organizowanych w tym samym dniu.

Prowadzący: Bartłomiej DymekCM Localization Center

Forma:
Warsztaty praktyczne – 2 niezależne moduły, każdy moduł obejmuje 3 godziny zegarowe zajęć.
Uwaga! Dla zapewnienia optymalnej pracy podczas warsztatów każdy uczestnik powinien przynieść własny laptop z zainstalowanymi programami (patrz szczegółowy program poniżej), najlepiej także wyposażony w program typu CAT.

Grupa docelowa:
Warsztaty są skierowane do tłumaczy wszystkich języków z podstawową lub średniozaawansowaną wiedzą na temat kontroli jakości i technik optymalizacji pracy tłumaczy.

Minimalna liczba uczestników: 5
Maksymalna liczba uczestników: 20

Program:
9.30-10.00: rejestracja uczestników
10.00-13.00: moduł A (z przerwą 15-minutową)
13.00-14.00: przerwa obiadowa
14.00-17.00: moduł B (z przerwą 15-minutową)

Cena:

Moduł A: 125 złotych
Moduł B: 125 złotych
Moduł A + B: 250 złotych.
Dla członków Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy, Bałtyckiego Stowarzyszenia Tłumaczy: 1 moduł – 100 złotych/ 2 moduły – 200 złotych.
Dla tłumaczy uczestniczących w innym szkoleniu w ten sam weekend: 1 moduł – 100 złotych/ 2 moduły – 200 złotych.
Wliczono w cenę 125/100 złotych – 1 moduł: materiały szkoleniowe, przerwa kawowa, koszty administracyjno-organizacyjne, certyfikat uczestnictwa.
Wliczono w cenę 250/200 złotych – 2 moduły: materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, koszty administracyjno-organizacyjne, certyfikat uczestnictwa.

Fundacja FreeLING przynaje jeden grant szkoleniowy na szkolenie. Grant obejmuje darmowy udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat uczestnictwa. Grant nie obejmuje obiadów. Zasady przyznania grantów można znaleźć w zakładce Szkolenia/Granty szkoleniowe.

Rejestracja:
Uwaga! Istnieje możliwość rejestracji na pojedyncze moduły oraz łączenia modułów ze szkoleniem „Warsztaty polonistyczne” oraz szkoleniem „Kontrola jakości i optymalizacja pracy tłumacza”. Prosimy uważnie dobierać wybraną kombinację modułów (ze zniżką lub bez) na stronie rejestracyjnej:

Po rejestracji należy w ciągu 7 dni przelać na konto Fundacji opłatę za udział w szkoleniu. Jeśli wpłata nie zostanie dokonana w tym terminie, organizator może anulować rejestrację. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Fundacji do uczestnika wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem wpłaty i zapisu na dane wydarzenie. W przypadku problemów z rejestracją, prosimy o kontakt z Fundacją.

Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami rejestracji w zakładce „zasady uczestnictwa”. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja potrąca 50 złotych z wpisowego. Pozostała kwota zostanie zwrócona na podane konto bankowe. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja nie zwraca wpisowego.

Uwaga! Fundacja zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczba uczestników. W tym przypadku wpisowe zostanie zwrócone uczestnikom.

Szczegółowy opis programu:

Moduł A: Kontrola jakości

1. Omówienie wagi i kategorii błędów wg standardu LISA + przykłady i dyskusja
2. Omówienie zasadności i procedury kontroli jakości z podziałem na korektę „ludzką” i „komputerową”
3. Prezentacja oprogramowania Apsic Xbench: omówienie funkcji zarządzania terminologią kontroli jakości, przeprowadzanie procedury automatycznej kontroli jakości + interpretacja wyników i ćwiczenia, tworzenie list kontrolnych i ich wykorzystanie

Pliki robocze zostaną przygotowane w formacie SDLXLIFF. Posiadanie oprogramowania CAT nie jest absolutnie wymagane, jednak jego brak może wyłączyć uczestnika szkolenia z części niektórych ćwiczeń (np. wprowadzania poprawek zaraportowanych błędów).

Forma: wstęp teoretyczny z krótką dyskusją, prezentacja korekty automatycznej w XB, ćwiczenia praktyczne (korekta w XB)

Aby umożliwić optymalną pracę podczas warsztatów, każdy uczestnik powinien przynieść własny laptop z zainstalowanymi programami:

  • ApSIC XBench w wersji 2.9 (wersja darmowa, do użytku komercyjnego) — http://www.xbench.net/index.php/download (wersja 2.9 na dole strony; wersje nowsze są już płatne)
  • oprogramowanie CAT – najchetniej SDL Studio — posiadanie Studio nie jest wymagane, jednak część ćwiczeń (wprowadzanie zmian) będzie je obejmować; bez Studio uczestnik będzie mógł jedynie weryfikować zgłoszone błędy jako zasadne bądź fałszywe; nie będzie można ich poprawić.

na górę

Moduł B: Optymalizacja pracy tłumacza

1. Program Total Commander — zarządzanie plikami i funkcje zaawansowane
2. Program AutoHotkey — wprowadzenie, przykłady skryptów stosowanych w automatyzacji pracy
3. Program Folder Guide — tworzenie list ulubionych lokalizacji na dysku pod menu kontekstowe systemu Windows
4. Program WinSplit Revolution jako przykład aplikacji do optymalizacji rozmieszczenia okien w systemie Windows

Forma: prezentacja funkcji oprogramowania, ćwiczenia praktyczne (pisanie prostych skryptów, zabawa z zarządzaniem plikami itp.)

Aby umożliwić optymalną pracę podczas warsztatów, każdy uczestnik powinien przynieść własny laptop z zainstalowanymi programami:

 

na górę