19 listopada 2016 – Warszawa – Szkolenie dla tłumaczy – Prawo zobowiązań

Organizator: Fundacja FreeLING
Partnerzy: Biuro Tłumaczeń Wolfox, Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy, Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy

Termin: sobota, 19 listopada 2016

Miejsce: Warszawa, Centrum Okopowa, ul. Okopowa 55

Zakres tematyczny: Prawo zobowiązań (umowy cywilnoprawne) – wykład prawniczy + warsztaty

Tematem przewodnim szkolenia będzie prawo zobowiązań. Po interaktywnym wykładzie poprowadzonym przez prawnika (2 x 1,5 godz.) uczestnicy podzielą się na grupy językowe, by już w swoim gronie lingwistycznym pracować pod okiem moderatora. Każda grupa językowa przeanalizuje terminologię związaną z prawem zobowiązań i umowami cywilnoprawnymi w Polsce i w wybranym kraju swojego języka docelowego oraz wykona ćwiczenia translatorskie w oparciu o konkretne teksty.

Warsztaty będą prowadzone wg koncepcji „Tłumacze szkolą tłumaczy”. Oznacza to, że dążymy do aktywnego udziału każdego uczestnika, zarówno początkującego, jak i doświadczonego. Dyskusje przebiegają w otwartej atmosferze wymiany doświadczeń, a zadaniem moderatora danej grupy językowej jest przede wszystkim czuwanie nad przebiegiem warsztatów.

Forma:
Wykład (3 godziny) + warsztaty tłumaczeniowe (3 godziny)

Grupa docelowa:
Wykład będzie prowadzony w języku polskim i jest dostępny dla tłumaczy wszystkich języków. Istnieje możliwość udziału w wykładzie bez udziału w warsztatach.
Warsztaty będą prowadzone dla sekcji rosyjskiej, francuskiej, czeskiej i niderlandzkiej. Wymagana dobra znajomość języka roboczego.

Minimalna liczba uczestników w każdej grupie językowej: 5
Maksymalna liczba uczestników w każdej grupie językowej: 18

Program:
9.30-10.00: rejestracja uczestników
10.00-13.00: sesja 1: wykład (z przerwą 15-minutową)
13.00-14.00: przerwa obiadowa
14.00-17.00: sesja 2: warsztaty terminologiczne i tłumaczeniowe (z przerwą 15-minutową)

Cena:
Cena szkolenia: 250 złotych.
Dla członków Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy, Bałtyckiego Stowarzyszenia Tłumaczy: 200 złotych.
Dla tłumaczy uczestniczących w innym szkoleniu w ten sam weekend: 200 złotych.
Wliczono w cenę: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, koszty administracyjno-organizacyjne, certyfikat uczestnictwa.

Wykład bez udziału w warsztatach: 70 złotych. Wliczono w cenę: materiały szkoleniowe, przerwę kawową, koszty administracyjno-organizacyjne, certyfikat uczestnictwa.

Fundacja FreeLING przynaje jeden grant szkoleniowy na szkolenie. Grant obejmuje darmowy udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat uczestnictwa. Grant nie obejmuje obiadu. Zasady przyznania grantów można znaleźć w zakładce Szkolenia/Granty szkoleniowe.

Rejestracja:
Uczestnicy mogą się zarejestrować na stronie rejestracyjnej.
Po rejestracji należy w ciągu 7 dni przelać na konto Fundacji opłatę za udział w szkoleniu. Jeśli wpłata nie zostanie dokonana w tym terminie, organizator może anulować rejestrację. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Fundacji do uczestnika wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem wpłaty i zapisu na dane wydarzenie. W przypadku problemów z rejestracją, prosimy o kontakt z Fundacją.

Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami rejestracji w zakładce „zasady uczestnictwa”. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja potrąca 50 złotych z wpisowego. Pozostała kwota zostanie zwrócona na podane konto bankowe. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja nie zwraca wpisowego.

Uwaga! Fundacja zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczba uczestników. W tym przypadku wpisowe zostanie zwrócone uczestnikom.

Szczegółowy opis programu:

Sesja 1: Wykład „Prawo zobowiązań”

1.      Wstęp

 • osoba fizyczna (zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych, pełnoletniość, ubezwłasnowolnienie);
 • osoba prawna (osobowość prawna, odpowiedzialność);
 • przedsiębiorca (pojęcie przedsiębiorcy, firma, przedsiębiorstwo).

2.      Czynności prawne

 • przepisy ogólne;
 • zawarcie umow;
 • forma czynności prawnych;
 • wady oświadczenia woli;
 • warunek;
 • przedstawicielstwo;
 • termin;
 • przedawnienie roszczeń.

3.      Zobowiązania

 • przepisy ogólne;
 • wielość dłużników albo wierzycieli;
 • ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych;
 • bezpodstawne wzbogacenie;
 • czyny niedozwolone;
 • odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny;
 • wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania;
 • potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu;
 • zmiana wierzyciela lub dłużnika;
 • ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika.

4.      Wybrane umowy

 • sprzedaż, zamiana, dostawa, kontraktacja, umowa o dzieło, umowa o roboty budowlane, najem i dzierżawa, umowa leasingu, użyczenie, pożyczka, umowa rachunku bankowego, zlecenie, umowa agencyjna, umowa komisu, umowa przewozu, umowa spedycji, umowa ubezpieczenia, spółka, poręczenie, darowizna, renta i dożywocie, ugoda

Prowadzący: Paweł Siwy

na górę

Sesja 2: Warsztaty terminologiczne i tłumaczeniowe

Podczas warsztatów uczestnicy wspólnie opracują dwujęzyczne listy terminów, czyli glosariusze stanowiące doskonały materiał pomocniczy w pracy każdego tłumacza. Sesja popołudniowa to praktyczne ćwiczenia translatorskie. Uczestnicy będą pracować nad przykładowymi tekstami, w tym umowami cywilnoprawnymi. Warsztaty moderowane są przez tłumaczy poszczególnych języków, praktyków, chcących dzielić się swoim doświadczeniem z innymi.

Moderatorzy:

Sekcja rosyjska: Aleksandra Kamińska

Sekcja francuska: Dorota Żurawińska

Sekcja czeska: Magdalena Domaradzka

Sekcja niderlandzka: Stefanie Bogaerts

na górę