18 listopada 2016 – Warszawa – Szkolenie dla tłumaczy j. niderlandzkiego – System szkolnictwa we Flandrii, Holandii i Polsce

Organizator: Fundacja FreeLING
Partnerzy: Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy, Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy

Termin: piątek, 18 listopada 2016

Miejsce: Warszawa, Przedstawicielstwo Generalne Rządu Flandrii w Polsce, Dom Dochodowy, Al. Ujazdowskie 51

Zakres tematyczny: System szkolnictwa we Flandrii, Holandii i Polsce w ujęciu porównawczym – warsztaty terminologiczne i tłumaczeniowe

Podczas szkolenia uczestnicy porównają systemy szkolnictwa we Flandrii, Holandii i Polsce. Na podstawie porównania ustalą odpowiednie tłumaczenie terminologii, uwzględniając specyfikę poszczególnych systemów. Przygotowana terminologia zostanie następnie wykorzystana podczas praktycznych ćwiczeń tłumaczeniowych.
Warsztaty będą prowadzone wg koncepcji „Tłumacze szkolą tłumaczy”.

Prowadzący: Stefanie Bogaerts, Iwona Ostrowska

Forma:
Warsztaty terminologiczne i tłumaczeniowe (5,5 godziny)
Dla zapewnienia optymalnej pracy podczas warsztatów każdy uczestnik powinien przynieść własny laptop.

Grupa docelowa:
Tłumacze j. niderlandzkiego, zarówno początkujący jak i zaawansowani

Minimalna liczba uczestników: 5
Maksymalna liczba uczestników: 18

Program:
9.30-10.00: rejestracja uczestników
10.00-13.00: sesja 1: warsztaty terminologiczne i tłumaczeniowe (z przerwą 15-minutową)
13.00-14.00: przerwa obiadowa
14.00-16.30: sesja 2: warsztaty terminologiczne i tłumaczeniowe (z przerwą 15-minutową)

Cena:
Cena szkolenia: 160 złotych.
Wliczono w cenę: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, koszty administracyjno-organizacyjne, certyfikat uczestnictwa.

Rejestracja:
Uczestnicy mogą się zarejestrować na stronie rejestracyjnej.
Po rejestracji należy w ciągu 7 dni przelać na konto Fundacji opłatę za udział w szkoleniu. Jeśli wpłata nie zostanie dokonana w tym terminie, organizator może anulować rejestrację. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Fundacji do uczestnika wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem wpłaty i zapisu na dane wydarzenie. W przypadku problemów z rejestracją, prosimy o kontakt z Fundacją.

Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami rejestracji w zakładce „Zasady uczestnictwa”. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja potrąca 50 złotych z wpisowego. Pozostała kwota zostanie zwrócona na podane konto bankowe. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja nie zwraca wpisowego.

Uwaga! Fundacja zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczba uczestników. W tym przypadku wpisowe zostanie zwrócone uczestnikom.