22-23 października 2016 – Wrocław – Szkolenie dla tłumaczy – Prawo upadłościowe

Organizator: Fundacja FreeLING
Partnerzy: Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy, Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy

Termin: 22-23 października 2016 (sobota, niedziela)

Miejsce: Wrocław, ul. Krasińskiego 15a/4 EL UNIVERSO Centrum Języka hiszpańskiego i Kultury Iberoamerykańskiej

Zakres tematyczny: Prawo upadłościowe po nowelizacji – wykład prawniczy i warsztaty tłumaczeniowe

Tematem przewodnim szkolenia będzie prawo upadłościowe. Temat szczególnie ciekawy ze względu na zmiany wprowadzone nowelą z 1 stycznia 2016 r.
Sobota poświęcona będzie zagadnieniom teoretycznym w formie wykładu prawnika-doradcy restrukturyzacyjnego (dawniej syndyk). W niedzielę uczestnicy podzielą się na grupy językowe, by już w swoim gronie lingwistycznym pracować pod okiem moderatora. Każda grupa językowa przeanalizuje najpierw terminologię związaną z prawem upadłościowym w Polsce i w wybranym kraju swojego języka docelowego. Następnie tłumacze zastosują opracowaną terminologię w ćwiczeniach w oparciu o konkretne teksty.

Warsztaty będą prowadzone wg koncepcji „Tłumacze szkolą tłumaczy”. Oznacza ona, że dążymy do aktywnego udziału każdego uczestnika, zarówno początkującego, jak i doświadczonego. Dyskusje przebiegają w otwartej atmosferze wymiany doświadczeń, a zadaniem moderatora danej grupy językowej jest przede wszystkim czuwanie nad przebiegiem warsztatów.

Forma:
Sobota: wykład
Niedziela: warsztaty tłumaczeniowe

Grupa docelowa:
Wykład będzie prowadzony w języku polskim i jest dostępny dla tłumaczy wszystkich języków. Istnieje możliwość udziału w wykładzie bez udziału w warsztatach.
Warsztaty będą prowadzone dla sekcji niderlandzkiej, czeskiej, hiszpańskiej, włoskiej. Wymagana dobra znajomość języka roboczego.

Minimalna liczba uczestników w każdej grupie językowej: 5
Maksymalna liczba uczestników w każdej grupie językowej: 15

Program:

Sobota
9.00-9.15: rejestracja uczestników, powitanie
9.15-12.45: wykład, część I (w tym 15 minut przerwy)
12.45 -14.00: obiad
14.00-17.30: wykład, część II (w tym 15 minut przerwy)

Niedziela
9.30-9.45: rejestracja
9.45-12.45: sesja 1: warsztaty terminologiczne i tłumaczeniowe (w tym 15 minut przerwy)
12:45-14.00: obiad
14.00-17.00: sesja 2: warsztaty terminologiczne i tłumaczeniowe (w tym 15 minut przerwy)

Cena:
Cena szkolenia (sobota-niedziela): 450 złotych.
Dla członków Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy, Bałtyckiego Stowarzyszenia Tłumaczy, tłumaczy j. niderlandzkiego uczestniczących w szkoleniu BHP: 400 złotych.
Wliczono w cenę: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, koszty administracyjno-organizacyjne, certyfikat uczestnictwa.

Wykład bez udziału w warsztatach (sobota): 250 złotych.
Wliczono w cenę: materiały szkoleniowe, przerwę kawową, obiad, koszty administracyjno-organizacyjne, certyfikat uczestnictwa.

Fundacja FreeLING przynaje jeden grant szkoleniowy na szkolenie. Grant obejmuje darmowy udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat uczestnictwa. Grant nie obejmuje obiadu. Zasady przyznania grantów można znaleźć w zakładce Szkolenia/Granty szkoleniowe.

Rejestracja:
Uczestnicy mogą się zarejestrować na stronie rejestracyjnej.

Po rejestracji należy w ciągu 7 dni przelać na konto Fundacji opłatę za udział w szkoleniu. Jeśli wpłata nie zostanie dokonana w tym terminie, organizator może anulować rejestrację. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Fundacji do uczestnika wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem wpłaty i zapisu na dane wydarzenie. W przypadku problemów z rejestracją, prosimy o kontakt z Fundacją.

Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami rejestracji w zakładce „zasady uczestnictwa”. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja potrąca 50 złotych z wpisowego. Pozostała kwota zostanie zwrócona na podane konto bankowe. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja nie zwraca wpisowego.

Uwaga! Fundacja zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczba uczestników. W tym przypadku wpisowe zostanie zwrócone uczestnikom.

Szczegółowy opis programu:

Sesja 1: Wykład „Prawo upadłościowe”

1. Prawo upadłościowe po nowelizacji – podstawowe zagadnienia postępowania, wprowadzone nowelą z dnia 01 stycznia 2016 roku
2. Omówienie podstawowych pojęć występujących na gruncie postępowania upadłościowego:
– podmiotowe: sędzia komisarz, syndyk, nadzorca sądowy, zarządca przymusowy, upadły, rada wierzycieli, zgromadzenie wierzycieli;
– przedmiotowe: masa upadłości, likwidacja, zgłoszenie wierzytelności, lista wierzytelności, plan podziału, układ.
3. Zdolność upadłościowa i skutki ogłoszenia upadłości co do osoby upadłego i jego majątku
4. Elementy postępowania upadłościowego:
– zawiadomienie o upadłości;
– zgłaszanie wierzytelności;
– tworzenie listy wierzytelności;
– likwidacja majątku masy upadłości;
– plan podziału;
– zakończenie postępowania.
5. Rodzaje postępowań odrębnych; omówienie upadłości konsumenckiej i deweloperskiej
6. Podstawowe różnice między ustawą prawo upadłościowe i naprawcze a ustawą prawo upadłościowe

Prowadząca: Katarzyna Piórkowska-Frątczak

na górę

Sesja 2: Warsztaty terminologiczne i tłumaczeniowe

Podczas warsztatów uczestnicy wspólnie opracują dwujęzyczne listy terminów, czyli glosariusze stanowiące doskonały materiał pomocniczy w pracy każdego tłumacza. Sesja popołudniowa to praktyczne ćwiczenia translatorskie. Uczestnicy będą pracować nad przykładowymi tekstami, w tym umowami cywilnoprawnymi. Warsztaty moderowane są przez tłumaczy poszczególnych języków, praktyków, chcących dzielić się swoim doświadczeniem z innymi.

Moderatorzy:

Sekcja hiszpańska: dr David Nieto-Rasiński

Sekcja włoska: Małgorzata Kalinowska

Sekcja czeska: Magdalena Domaradzka

Sekcja niderlandzka: Katarzyna Szylderowicz, Stefanie Bogaerts

 

na górę