1-2 października 2016 – Wrocław – Szkolenie dla tłumaczy języka niderlandzkiego – Bezpieczeństwo pracy

Organizator: Fundacja FreeLING
Partnerzy: Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy, Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy

Termin: 1-2 października 2016 (sobota, niedziela)

Miejsce: Wrocław, ul. Krasińskiego 15a/4, EL UNIVERSO Centrum Języka hiszpańskiego i Kultury Iberoamerykańskiej

Zakres tematyczny: Bezpieczeństwo pracy: zagadnienia teoretyczne i praktyczne – wstęp teoretyczny i warsztaty tłumaczeniowe

Szkolenie skierowane jest do tłumaczy języka niderlandzkiego, którzy stykają się z tekstami z zakresu bezpieczeństwa pracy, tłumacząc regulaminy zakładowe, protokoły powypadkowe czy dokumenty prawnicze z elementami przepisów BHP. Szkolenie potrwa dwa dni, a każdy dzień będzie podzielony na dwie części: wstęp teoretyczny oraz praktyczne warsztaty tłumaczeniowe.
Wstęp teoretyczny w formie wykładu poprowadzi ekspert BHP mieszkający i pracujący na co dzień w Holandii, który omówi zagadnienia takie jak m.in. podstawy prawne dotyczące bezpieczeństwa pracy, metody prewencji, zdarzenia i wypadki przy pracy, skróty i skrótowce. Na warsztatach praktycznych zostanie pod okiem moderatorów opracowana terminologia związana z BHP, a także miejscem pracy. Następnie przyjdzie czas na tłumaczenia tekstów ściśle związanych z tematem szkolenia. Podczas warsztatów obecny będzie nasz specjalista, który w razie potrzeby odpowie na wszelkie pytania.

Warsztaty praktyczne będą prowadzone wg koncepcji „Tłumacze szkolą tłumaczy”.

Prowadzący wykład: Adam Zaremba
Prowadzące warsztaty praktyczne: Iwona Ostrowska, Małgorzata Szczypińska

Forma:
Wykład teoretyczny specjalisty prowadzącego kursy i szkolenia z zakresu BHP w Holandii i praktyczne warsztaty tłumaczeniowe.
Dla zapewnienia optymalnej pracy podczas warsztatów każdy uczestnik powinien przynieść własny laptop.

Grupa docelowa:
Szkolenie jest skierowane do tłumaczy języka niderlandzkiego, zarówno początkujących, jak i tych doświadczonych.
Minimalna liczba uczestników: 5
Maksymalna liczba uczestników: 20

Program obu dni szkolenia:
09:15-09:45: rejestracja uczestników
09:45-12:45: wykład praktyczny (z przerwą 15-minutową)
12:45-14.00: przerwa obiadowa
14.00-17.00: warsztaty praktyczne (z przerwą 15-minutową)

Cena:
450 zł
Wliczono w cenę: materiały szkoleniowe, przerwa kawowa, obiad, koszty administracyjno-organizacyjne, certyfikat uczestnictwa.

Fundacja FreeLING przynaje jeden grant szkoleniowy na szkolenie. Grant obejmuje darmowy udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat uczestnictwa. Grant nie obejmuje obiadów. Zasady przyznania grantów można znaleźć w zakładce Szkolenia/Granty szkoleniowe.

Rejestracja:
Uczestnicy mogą się zarejestrować na stronie rejestracyjnej.

Po rejestracji należy w ciągu 7 dni przelać na konto Fundacji opłatę za udział w szkoleniu. Jeśli wpłata nie zostanie dokonana w tym terminie, organizator może anulować rejestrację. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Fundacji do uczestnika wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem wpłaty i zapisu na dane wydarzenie. W przypadku problemów z rejestracją, prosimy o kontakt z Fundacją.

Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami rejestracji w zakładce „zasady uczestnictwa”. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja potrąca 50 złotych z wpisowego. Pozostała kwota zostanie zwrócona na podane konto bankowe. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja nie zwraca wpisowego.

Uwaga! Fundacja zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczba uczestników. W tym przypadku wpisowe zostanie zwrócone uczestnikom.

 

na górę