22 maja 2016 – Warszawa – Szkolenie dla tłumaczy j. rosyjskiego – Tłumaczenie dokumentów z zakresu farmacji

Organizator: Fundacja FreeLING

Termin: niedziela 22 maja 2016

Miejsce: Warszawa, Centrum Okopowa, ul. Okopowa 55

Zakres tematyczny:
Podczas szkolenia omówione zostaną rodzaje dokumentów związanych z farmacją oraz cele, w jakich są tłumaczone. Przedstawiona zostanie baza wiedzy i terminologii. Szczegółowo będą omówione europejskie akty prawne, rosyjskojęzyczne akty prawne (w szczególności rosyjskie), słowniki, glosariusze i inne źródła przydatne w pracy tłumacza. Uczestnicy zapoznają się z podstawową terminologią z zakresu farmacji w języku polskim i rosyjskim.

Prowadzący: Anastazja Brzezińska

Forma: Wykład interaktywny z możliwością zadawania pytań z sali + ćwiczenia translatorskie

Grupa docelowa:
Szkolenie jest skierowane do tłumaczy języka rosyjskiego, którzy chcą zapoznać się ze specyfiką tłumaczenia tekstów związanych z farmacją.
Minimalna liczba uczestników: 5
Maksymalna liczba uczestników: 20

Program:
9.30-10.00: rejestracja uczestników
10.00-13.00:  sesja 1 (z przerwą 15-minutową)
13.00-14.00: przerwa obiadowa
14.00-17.00: sesja 2 (z przerwą 15-minutową)

Cena:
Cena szkolenia: 250 złotych.
Dla członków Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy oraz Bałtyckiego Stowarzyszenia Tłumaczy: 200 zł.
Dla tłumaczy uczestniczących w innym szkoleniu w tym samym weekendzie: 200 zł.
Wliczono w cenę: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad (zupa, danie główne), koszty administracyjno-organizacyjne, certyfikat uczestnictwa.

Fundacja FreeLING przynaje jeden grant szkoleniowy na wybrane szkolenie dla tłumaczy j. rosyjskiego w weekendzie medycznym 21-22 maja. Grant obejmuje darmowy udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat uczestnictwa. Grant nie obejmuje obiadu. Zasady przyznania grantów można znaleźć w zakładce Szkolenia/Granty szkoleniowe.

Rejestracja:
Uczestnicy mogą się zarejestrować na stronie rejestracyjnej.
Po rejestracji należy w ciągu 7 dni przelać na konto Fundacji opłatę za udział w szkoleniu. Jeśli wpłata nie zostanie dokonana w tym terminie, organizator może anulować rejestrację. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Fundacji do uczestnika wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem wpłaty i zapisu na dane wydarzenie. W przypadku problemów z rejestracją, prosimy o kontakt z Fundacją.

Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami rejestracji w zakładce „zasady uczestnictwa”. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja potrąca 50 złotych z wpisowego. Pozostała kwota zostanie zwrócona na podane konto bankowe. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja nie zwraca wpisowego.

Uwaga! Fundacja zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczba uczestników. W tym przypadku wpisowe zostanie zwrócone uczestnikom.