21 maja 2016 – Warszawa – Szkolenie dla tłumaczy – Podstawy terminologii medycznej oraz specyfika i charakterystyka języka specjalistycznego medycznego

Organizator: Fundacja FreeLING

Termin: sobota 21 maja 2016

Miejsce: Warszawa, Centrum Okopowa, ul. Okopowa 55

Zakres tematyczny:
Szkolenie zapoznaje z podstawami z zakresu terminologii medycznej i specyfiki języka medycznego (podstawowe terminy i pojęcia z medycyny, skróty i skrótowce używane w medycynie, afiksy z greki i łaciny itp.), przedstawia podstawowe narzędzia niezbędne w pracy tłumacza medycznego i przybliża specyfikę rynku tłumaczeń medycznych w Polsce. Uczestnicy zapoznają się z podstawami tłumaczenia najczęściej zlecanych rodzajów tekstów medycznych (wyniki badań diagnostycznych, karty informacyjne leczenia szpitalnego itp.) i dowiedzą się jak unikać najczęściej popełnianych błędów w przekładzie.

Prowadzący: Małgorzata Kasprowicz

Forma: interaktywny wykład przeplatany ćwiczeniami praktycznymi

Grupa docelowa:
Szkolenie jest skierowane do tłumaczy języka angielskiego oraz tłumaczy posługujących się językiem angielskim jako językiem pośrednim przy tłumaczeniu tekstów specjalistycznych.
Minimalna liczba uczestników: 5
Maksymalna liczba uczestników: 25

Program:
9.30-10.00: rejestracja uczestników
10.00-13.00:  sesja 1 (z przerwą 15-minutową)
13.00-14.00: przerwa obiadowa
14.00-17.00: sesja 2 (z przerwą 15-minutową)

Cena:
Cena szkolenia: 250 złotych.
Dla członków Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy oraz Bałtyckiego Stowarzyszenia Tłumaczy: 200 zł.
Dla tłumaczy uczestniczących w innym szkoleniu w tym samym weekendzie: 200 zł.
Wliczono w cenę: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad (zupa, danie główne), koszty administracyjno-organizacyjne, certyfikat uczestnictwa.

Fundacja FreeLING przynaje jeden grant szkoleniowy na wybrane szkolenie dla tłumaczy j. angielskiego i tłumaczy posługujących się językiem angielskim jako językiem pośrednim w weekendzie medycznym 21-22 maja. Grant obejmuje darmowy udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat uczestnictwa. Grant nie obejmuje obiadu. Zasady przyznania grantów można znaleźć w zakładce Szkolenia/Granty szkoleniowe.

Rejestracja:
Uczestnicy mogą się zarejestrować na stronie rejestracyjnej.
Po rejestracji należy w ciągu 7 dni przelać na konto Fundacji opłatę za udział w szkoleniu. Jeśli wpłata nie zostanie dokonana w tym terminie, organizator może anulować rejestrację. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Fundacji do uczestnika wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem wpłaty i zapisu na dane wydarzenie. W przypadku problemów z rejestracją, prosimy o kontakt z Fundacją.

Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami rejestracji w zakładce „zasady uczestnictwa”. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja potrąca 50 złotych z wpisowego. Pozostała kwota zostanie zwrócona na podane konto bankowe. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja nie zwraca wpisowego.

Uwaga! Fundacja zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczba uczestników. W tym przypadku wpisowe zostanie zwrócone uczestnikom.