3 kwietnia 2016 – Poznań – Szkolenie dla tłumaczy – Fundusze inwestycyjne

Organizator: Fundacja FreeLING, Zakład Studiów Niderlandzkich i Południowoafrykańskich oraz Wydział Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Partnerzy: Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy, Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy

Termin: niedziela 3 kwietnia 2016 r.

Miejsce: Poznań, Collegium Novum UAM, Al. Niepodległości 4

Zakres tematyczny: „Fundusze inwestycyjne”

Tematem przewodnim szkolenia będą fundusze inwestycyjne. Wstęp stanowić będzie dwugodzinny wykład, podczas którego zostaną omówione zagadnienia związane z funduszami inwestycyjnymi: charakterystyka funduszy inwestycyjnych oraz zasady ich funkcjonowania w Polsce.

Po wykładzie uczestnicy podzielą się na grupy językowe, by już w swoim gronie lingwistycznym pracować pod okiem moderatora. Każda grupa językowa przeanalizuje najpierw terminologię związaną z tematem. Następnie uczestnicy zastosują opracowaną terminologię w ćwiczeniach w oparciu o konkretne teksty.

Forma:
Wykład (2 godziny) + warsztaty tłumaczeniowe (4 godziny)

Warsztaty będą prowadzone wg koncepcji „Tłumacze szkolą tłumaczy”. Oznacza to, że dążymy do aktywnego udziału każdego uczestnika, zarówno początkującego, jak i doświadczonego. Dyskusje przebiegają w otwartej atmosferze wymiany doświadczeń i wiedzy, a zadaniem moderatora danej grupy językowej jest przede wszystkim czuwanie nad przebiegiem warsztatów.

Grupa docelowa:
Wykład będzie prowadzony w języku polskim i jest dostępny dla tłumaczy wszystkich języków. Istnieje możliwość udziału w wykładzie bez udziału w warsztatach.
Warsztaty będą prowadzone w sekcjach językowych, wymagana dobra znajomość języka roboczego:

  • sekcja niderlandzka
  • sekcja angielska

Uwaga! Jeśli  są Państwo w stanie utworzyć grupę dla swojego języka albo chcieliby Państwo prowadzić grupę w charakterze moderatora, prosimy o kontakt z Fundacją.

Minimalna liczba uczestników w każdej sekcji językowej: 5
Maksymalna liczba uczestników w każdej sekcji językowej: 18

Program:
9.00-9.30: rejestracja uczestników
9.30-9.45: powitanie
9.45-11.45: sesja 1: wykład (z przerwą 15-minutową)
11.45-13.15: sesja 2: warsztaty terminologiczne i tłumaczeniowe
13.15-14.00: przerwa obiadowa
14.00-17.00: sesja 3: warsztaty terminologiczne i tłumaczeniowe (z przerwą 15-minutową)

Cena:
Cena szkolenia: 250 złotych.
Dla członków Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy, Bałtyckiego Stowarzyszenia Tłumaczy, pracowników i studentów UAM: 200 złotych.
Dla tłumaczy uczestniczących w innym szkoleniu w ten weekend: 200 złotych.
Wliczono w cenę: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, koszty administracyjno-organizacyjne, certyfikat uczestnictwa.

Wykład bez udziału w warsztatach: 70 złotych. Wliczono w cenę: materiały szkoleniowe, przerwę kawową, koszty administracyjno-organizacyjne, certyfikat uczestnictwa.

Uwaga! Fundacja przyznaje jeden grant szkoleniowy na sekcję angielską. Szczegóły dot. procedury przyznania grantów można znaleźć w zakładce Granty szkoleniowe.

Rejestracja:
Uczestnicy mogą się zarejestrować na stronie rejestracyjnej.
Po rejestracji należy w ciągu 7 dni przelać na konto Fundacji opłatę za udział w szkoleniu. Jeśli wpłata nie zostanie dokonana w tym terminie, organizator może anulować rejestrację. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Fundacji do uczestnika wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem wpłaty i zapisu na dane wydarzenie. W przypadku problemów z rejestracją, prosimy o kontakt z Fundacją.

Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami rejestracji w zakładce „Zasady uczestnictwa”. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja potrąca 50 złotych z wpisowego. Pozostała kwota zostanie zwrócona na podane konto bankowe. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia Fundacja nie zwraca wpisowego.

Szczegółowy opis programu:

Sesja 1: Wykład „Wstęp do funduszy inwestycyjnych dla tłumaczy”

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z problematyką związaną z funduszami wspólnego inwestowania. Poruszane zagadnienia powinny zainteresować osoby pragnące uzupełnić swoją wiedzę w tym zakresie.  Zdobyta na zajęciach wiedza umożliwi  sprawne poruszanie w zagadnieniach rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce oraz posługiwanie się językiem specjalistycznym w tym zakresie.

Podczas wykładu zostaną omówione następujące zagadnienia:

  • charakterystyka funduszy inwestycyjnych;
  • funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych w Polsce;
  • rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce.

Metody dydaktyczne: wykład przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnych,  praca w grupach,  dyskusja

Prowadzący: dr Małgorzata Piwnicka

na górę

Sesja 2 i 3: Warsztaty terminologiczne i tłumaczeniowe

Podczas warsztatów uczestnicy wspólnie opracują dwujęzyczne listy terminów, czyli glosariusze, stanowiące doskonały materiał pomocniczy w pracy każdego tłumacza. Terminologia ta zostanie wykorzystana w praktycznych ćwiczenia translatorskich. Warsztaty moderowane są przez tłumaczy poszczególnych języków, praktyków, chcących dzielić się swoim doświadczeniem z innymi.

Moderatorzy:

Sekcja niderlandzka

Małgorzata Szczypińska
Stefanie Bogaerts

Sekcja angielska

Piotr Iciek

na górę