2 kwietnia 2016 – Poznań – Szkolenie dla tłumaczy – Techniki tłumaczenia liaison, konsekutywnego i symultanicznego

Organizator: Fundacja FreeLING, Wydział Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Szkoła Tłumaczy i Języków Obcych UAM
Partnerzy: Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy, Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy

Termin: sobota 2 kwietnia 2016 r.

Miejsce: Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
sesja przedpołudniowa: Collegium Novum UAM, Al. Niepodległości 4, sala 109A
sesja popołudniowa: Szkoła Tłumaczy i Języków Obcych UAM, ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań

Zakres tematyczny: „Techniki tłumaczenia liaison, konsekutywnego i symultanicznego”

Tłumacze małych języków nie zawsze podczas studiów lub w trakcie swojej kariery zawodowej mają możliwość nabycia umiejętności tłumaczenia ustnego. Szkolenie organizowane przez Fundację FreeLING daje tłumaczom szansę nabycia i rozszerzenia tych umiejętności.
Doświadczeni tłumacze ustni przedstawią techniki tłumaczenia ustnego: liaison, konsekutywnego i symultanicznego. Dzięki praktycznym ćwiczeniom, m.in. w kabinach, przekażą cenną wiedzę i umiejętności niezbędne do profesjonalnego wykonania tłumaczenia ustnego. Szkolenie wyposaży tłumacza w odpowiednie techniki podstawowe, które będzie mógł dalej samodzielnie udoskonalać w swojej pracy zawodowej.

Forma:
Praktyczne warsztaty (6 godzin)

Grupa docelowa:
Początkujący i doświadczeni tłumacze małych języków, którzy chcą nabyć i udoskonalić umiejętności w zakresie technik tłumaczenia ustnego.
Językiem roboczym warsztatów będzie język polski. Forma i ćwiczenia są opracowane tak, aby tłumacze różnych języków mogli brać udział w szkoleniu.

Program:
9.00-9.30: rejestracja uczestników
9.30-12.30: sesja 1 – Prowadzący: dr Marcin Turski, mgr Paweł Korpal
12.30-14.00: przerwa obiadowa, przejście do STiJO
14.00-17.15: sesja 2 – Prowadzący: dr Witold Skowroński, mgr Agnieszka Rybacka

Cena:
Cena szkolenia: 250 złotych.
Dla członków Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy, Bałtyckiego Stowarzyszenia Tłumaczy, pracowników UAM: 200 złotych.
Dla tłumaczy uczestniczących w innym szkoleniu w ten weekend: 200 złotych.
Wliczono w cenę: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, koszty administracyjno-organizacyjne, certyfikat uczestnictwa.

na górę