2 kwietnia 2016 – Poznań – Szkolenie dla tłumaczy – Spółki handlowe

Organizator: Fundacja FreeLING, Zakład Studiów Niderlandzkich i Południowoafrykańskich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
Partnerzy: Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy, Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy

Termin: sobota 2 kwietnia 2016 r.

Miejsce: Poznań, Collegium Novum UAM, Al. Niepodległości 4, sala 1C

Zakres tematyczny: „Spółki handlowe”

Tematem przewodnim szkolenia będą spółki handlowe. Wstęp stanowić będzie dwugodzinny wykład, podczas którego zostaną omówione zagadnienia związane ze spółkami handlowymi: różne rodzaje spółek i ich charakterystyka, sposób założenia, przekształcenia i likwidacji, organy spółki, obowiązki sprawozdawcze.

Po wykładzie uczestnicy podzielą się na grupy językowe, by już w swoim gronie lingwistycznym pracować pod okiem moderatora. Każda grupa językowa przeanalizuje najpierw terminologię związaną z tematem. Następnie uczestnicy zastosują opracowaną terminologię w ćwiczeniach w oparciu o konkretne teksty.
Warsztaty będą prowadzone według koncepcji „Tłumacze szkolą tłumaczy”. Oznacza to, że dążymy do aktywnego udziału każdego uczestnika, zarówno początkującego, jak i doświadczonego. Dyskusje przebiegają w otwartej atmosferze wymiany doświadczeń, a zadaniem moderatora danej grupy językowej jest przede wszystkim czuwanie nad przebiegiem warsztatów.

Forma:
Wykład (2 godziny) + warsztaty tłumaczeniowe (4 godziny)

Grupa docelowa:
Wykład: dostępny dla tłumaczy wszystkich języków. Istnieje możliwość udziału w wykładzie bez udziału w warsztatach.
Warsztaty : dla sekcji niderlandzkiej (grupa dla profesjonalnych tłumaczy oraz grupa dla studentów).

Program:
9.00-9.30: rejestracja uczestników
9.30-9.45: powitanie
9.45-11.45: sesja 1: wykład (z przerwą 15-minutową)
11.45-13.15: sesja 2: warsztaty terminologiczne i tłumaczeniowe
13.15-14.00: przerwa obiadowa
14.00-17.00: sesja 3: warsztaty terminologiczne i tłumaczeniowe (z przerwą 15-minutową)

Cena:
Cena szkolenia: 250 złotych.
Dla członków Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy, Bałtyckiego Stowarzyszenia Tłumaczy, pracowników i studentów UAM: 200 złotych.
Dla tłumaczy uczestniczących w innym szkoleniu w ten sam weekend: 200 złotych.
Wliczono w cenę: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, koszty administracyjno-organizacyjne, certyfikat uczestnictwa.

Wykład bez udziału w warsztatach: 70 złotych. Wliczono w cenę: materiały szkoleniowe, przerwę kawową, koszty administracyjno-organizacyjne, certyfikat uczestnictwa.

 

Szczegółowy opis programu:

Sesja 1: Wykład „Wstęp do prawa spółek handlowych”

Podczas wykładu omówione zostaną m.in.:

  • rodzaje spółek i ich charakterystyka,
  • sposób założenia, przekształcenia i likwidacji,
  • organy spółki,
  • obowiązki sprawozdawcze.

Prowadzący: Katarzyna Matuszczak

na górę

Sesja 2 i 3: Warsztaty terminologiczne i tłumaczeniowe

Podczas warsztatów uczestnicy wspólnie opracują listy terminów, czyli glosariusze, stanowiące doskonały materiał pomocniczy w pracy każdego tłumacza. Terminologia ta zostanie wykorzystana w praktycznych ćwiczeniach translatorskich. Uczestnicy będą pracować nad przykładowymi tekstami, takimi jak akty założycielskie spółek oraz dokumentacja rejestracji spółek. Warsztaty moderowane są przez tłumaczy poszczególnych języków, praktyków, chcących dzielić się swoim doświadczeniem z innymi.

Moderatorzy:

Sekcja niderlandzka

Małgorzata Szczypińska (grupa studencka)
Stefanie Bogaerts (grupa dla profesjonalnych tłumaczy)

 

na górę