1 kwietnia 2016 – Poznań – Warsztaty dla studentów Zakładu Studiów Niderlandzkich i Południowoafrykańskich UAM

Organizator: Fundacja FreeLING, Zakład Studiów Niderlandzkich i Południowoafrykańskich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Termin: piątek, 1 kwietnia 2016 r.

Miejsce: Poznań, Collegium Novum UAM, A. Niepodległości 4

Zakres tematyczny:

Sesja 1: „Nazwy własne – oryginale brzmienie czy tłumaczenie”

Każdy tłumacz staje w swojej pracy przed dylematem, czy tłumaczyć nazwy własne urzędów, instytucji, firm itd. W niektórych przypadkach przetłumaczenie jest uzasadnione, a wręcz wskazane dla zrozumienia tekstu, w innych raczej niedopuszczalne. Pojawia się też pytanie, czy należy tłumaczyć dosłownie i zgodnie z oryginałem czy szukać odpowiedników w języku docelowym.
Podczas warsztatów studenci wspólnie zastanowią się nad problemami związanymi z tłumaczeniem nazw własnych. Praktyczne ćwiczenia i przykłady stanowią punkt wyjścia do dyskusji na temat zasad stosowanych przy tłumaczeniu nazw własnych.

Sesja 2: „Wyroki rozwodowe i alimentacyjne”

Podczas warsztatów studenci pracują pod okiem doświadczonych tłumaczy nad przykładowymi wyrokami w sprawach rozwodowych i alimentacyjnych. Wspólnie rozwiązują problemy tłumaczeniowe i terminologiczne. Zastanawiają się także jakie kompetencje i umiejętności pozajęzykowe są potrzebne tłumaczowi.

Forma:
Praktyczne warsztaty tłumaczeniowe.

Grupa docelowa:
Studenci Zakładu Studiów Niderlandzkich i Południowoafrykańskich UAM.
Udział w warsztatach jest obowiązkowy w ramach programu studiów.

Prowadzący:

Katarzyna Szylderowicz
Stefanie Bogaerts