20 listopada 2015 – Warszawa – Szkolenie dla tłumaczy j. niderlandzkiego

Organizator: Fundacja FreeLING

Termin: piątek 20 listopada 2015

Miejsce: Warszawa, Przedstawicielstwo Generalne Rządu Flandrii, Dom Dochodowy, Plac Trzech Krzyży 3

Zakres tematyczny: „Pomoc prawna z urzędu”
Podczas szkolenia uczestnicy porównają terminologię związaną z procedurami wnioskowania o pomoc prawną z urzędu i udzielania jej w Belgii, Holandii i Polsce. Na podstawie porównania ustalą odpowiednie tłumaczenie, uwzględniając specyfikę poszczególnych systemów prawnych. Przygotowana terminologia zostanie następnie wykorzystana w drugiej części warsztatów podczas praktycznych ćwiczeń tłumaczeniowych.
Warsztaty będą prowadzone wg koncepcji „Tłumacze szkolą tłumaczy”.

Prowadzący:
Stefanie Bogaerts, tłumacz przysięgły j. niderlandzkiego, Prezes Zarządu Fundacji FreeLING
Katarzyna Szylderowicz, tłumacz przysięgły j. niderlandzkiego, Przewodnicząca Rady Fundacji FreeLING

Grupa docelowa:
Szkolenie jest skierowane do tłumaczy języka niderlandzkiego, zarówno początkujących, jak i tych doświadczonych.
Maksymalna liczba uczestników: 15

Program:
9.30-10.00: rejestracja uczestników
10.00-12.30:  sesja 1 (z przerwą 15-minutową)
12.30-14.00: przerwa obiadowa
14.00-16.30: sesja 2 (z przerwą 15-minutową)

Cena:
Cena szkolenia: 180 złotych.
Wliczono w cenę: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad (danie główne, deser), koszty administracyjno-organizacyjne, certyfikat uczestnictwa.
Istnieje możliwość zapisania się na szkolenie bez obiadu (cena 150 złotych).