Przygotujmy się do RODO

Drodzy Tłumacze!

Od 25 maja 2018 r. będą nas wszystkich obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie: ogólne rozporządzenie o ochronie danych, czyli RODO).

Już teraz tłumacze powinni przygotowywać się na wejście w życie nowego Rozporządzenia.

Proponujemy to robić wspólnie w ramach „Programu Profesjonalny Tłumacz – Świadomy Klient”.

W sobotę 18 listopada z inicjatywy Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy odbyło się w Lublinie pierwsze spotkanie robocze zespołu ds. ochrony danych osobowych z udziałem pana Roberta Żurakowskiego, eksperta w zakresie ochrony danych osobowych z firmy Mikrobit. Podczas spotkania dokonaliśmy wstępnej analizy, jak nowe Rozporządzenie wpłynie na pracę tłumaczy. Zastanowiliśmy się, jakie kroki możemy podjąć, aby nie tylko zagwarantować bezpieczeństwo danych osobowych, ale także zabezpieczyć tłumaczy przed ryzykiem naruszenia praw osób fizycznych w zakresie ochrony ich danych osobowych oraz przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z takich naruszeń.

Jesteśmy świadomi, że dla wielu tłumaczy temat ochrony danych osobowych jest trudnym, nawet przerażającym zagadnieniem. Przyznajemy, że dla nas też. Uczymy się na każdym etapie, razem z Wami. Każdy z nas ma mnóstwo pytań, na które staramy się odpowiedzieć.

Dołożymy wszelkich starań, aby w następnych miesiącach opracować procedury dostosowania się do wymogów nowego rozporządzenia i przeprowadzić Was przez ten proces – krok po kroku. Będzie to długi proces, najwyższy czas więc postawić ten pierwszy krok!

Zalecanym przez Rozporządzenie podejściem jest opracowanie dla swojej branży Kodeksu postępowania w zakresie ochrony danych osobowych. Taki Kodeks dla tłumaczy chcemy tworzyć w ramach „Programu Profesjonalny Tłumacz – Świadomy Klient”.

Jest to nie lada wyzwanie, ale wspólnymi siłami wszystkich organizacji branżowych jesteśmy w stanie przygotować zbiór dobrych praktyk i zaleceń, z których będzie mógł korzystać każdy tłumacz.

Rozpoczynamy nasze prace od pierwszego kroku, który będzie podstawą do dalszych działań:

  • Krok 1: Jakie zbiory danych osobowych mamy jako tłumacze?

Jeżeli wśród Was są osoby, które już posiadają szeroką wiedzę na temat ochrony danych osobowych, chcą się tą wiedzą dzielić i dołączyć do zespołu opracowującego dobre praktyki, gorąco zapraszamy do kontaktu.

Prosimy także o przekazanie niniejszych informacji kolegom i koleżankom po fachu, którzy chcą się przygotować do RODO. Jeżeli wszyscy będziemy stosować te same zasady, zabezpieczymy interesy całego środowiska tłumaczy i każdego tłumacza, który indywidualnie zastosuje zalecenia opracowanego w ramach Programu Profesjonalny Tłumacz – Świadomy Klient.

Zespół Programu Profesjonalny Tłumacz – Świadomy Klient