Program Profesjonalny Tłumacz – Świadomy Klient

„Profesjonalny Tłumacz – Świadomy Klient” to kampania informacyjna skierowana zarówno do tłumaczy i biur tłumaczeń, jak i do odbiorców usług tłumaczeniowych. Jest wspólną inicjatywą organizacji branżowych zrzeszających i wspierających tłumaczy.

Dwa filary programu:

 • dla tłumaczy i biur tłumaczeń: promowanie profesjonalizmu oraz wysokiej jakości usług tłumaczeniowych wśród tłumaczy i biur tłumaczeń; program ma m.in. dostarczać informacje o dobrych praktykach, zasadach wykonywania tłumaczeń oraz narzędziach wspomagających tłumacza i biura tłumaczeń w pracy oraz w kontaktach z klientami;
 • dla odbiorców usług tłumaczeniowych: przekazanie zleceniodawcy odpowiednich narzędzi do podjęcia decyzji, jakiego rodzaju tłumaczenia potrzebuje, i do świadomego zlecenia i rozliczenia usług tłumaczeniowych; program uświadamia odbiorcę usług tłumaczeniowych, jakie znaczenie ma jakość tłumaczenia i czego w tym zakresie może on oczekiwać od tłumacza; program zawiera także zalecenia, w jaki sposób zleceniodawca może i powinien zapewniać tłumaczowi odpowiednie warunki do wykonania profesjonalnego tłumaczenia.

Dwie ścieżki programu w wielu miejscach zbiegają się i przecinają, a tym samym z pewnością przyczynią się do poprawy jakości współpracy między tłumaczem a zleceniodawcą, z korzyścią dla obu stron.

Program „Profesjonalny Tłumacz – Świadomy Klient” jest programem otwartym.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, w szczególności organizacje zrzeszające i wspierające tłumaczy, do przyłączenia się do tej inicjatywy.

Jak dołączyć do programu „Profesjonalny Tłumacz – Świadomy Klient”?

Portal informacyjny

W ramach programu Profesjonalny Tłumacz – Świadomy Klient powstanie portal informacyjny dla tłumaczy, biur tłumaczeń i klientów. Portal będzie docelowo zawierał bazę wiedzy i dobrych praktyk dla tłumaczy oraz poradniki dla klientów.
Jeżeli chcesz zgłosić temat, który chciałbyś, żeby pojawił się na portalu, możesz wysłać nam Twoje pomysły.

Dla organizacji zrzeszających i wspierających tłumaczy

Pomysłodawcy programu „Profesjonalny Tłumacz – Świadomy Klient” zapraszają wszystkie organizacje zrzeszające i wspierające tłumaczy do współpracy przy budowie internetowej platformy poświęconej programowi i redagowaniu treści bazy wiedzy i poradników. Organizacja dołączająca do programu i podpisująca list intencyjny zostanie wymieniona wśród partnerów programu.

Program przewiduje opcję podpisywania artykułów i materiałów umieszczanych na platformie nazwą organizacji, która redagowała tekst. Daje to możliwość promowania działalności danej organizacji i kreowania jej dobrego wizerunku wśród tłumaczy i odbiorców usług tłumaczeniowych. Pokazuje to, że organizacje i specjaliści aktywnie wspierają działania na rzecz zwiększania jakości tłumaczeń i świadomości odbiorców usług tłumaczeniowych.

Następujące organizacje i firmy z branży tłumaczeniowej już zadeklarowały współpracę przy tworzeniu Programu:

 • Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczy
 • Centrum Lokalizacji CM Sp. z o.o. Sp. k.
 • Fundacja FreeLING
 • Localize.pl
 • Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy
 • Mikrobit Sp. z o.o.
 • Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego
 • Związek Zawodowy Tłumaczy Przysięgłych w Polsce

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje i osoby do przyłączenia się do tej inicjatywy.

Dla tłumaczy (uwaga: program jeszcze nie jest uruchomiony, możliwość dołączenia do programu będzie dostępna w najbliższym czasie)

Można dołączyć do programu „Profesjonalny Tłumacz – Świadomy Klient” w różny sposób:

 • zgłaszając ciekawy temat opisany w formie artykułu i dzieląc się swoją wiedzą z koleżankami i kolegami po fachu; program przewiduje opcję podpisywania artykułów imieniem i nazwiskiem autora tekstu oraz nazwą jego firmy; w ten sposób można promować swoją działalność tłumaczeniową i budować wizerunek specjalisty wśród tłumaczy i odbiorców usług tłumaczeniowych. Wypełnij ankietę i wyślij nam Twoje pomysły;
 • pobierając znak graficzny programu i umieszczając go na swojej stronie internetowej wraz z odnośnikiem do portalu programu, aby dzięki temu pokazać, że stawia się na jakość i dobrą współpracę z klientem;
 • informując klientów o programie i odsyłając ich do portalu programu, a tym samym zwiększając świadomość klienta w kwestii profesjonalnie wykonanych tłumaczeń
  i budując dobry wizerunek tłumaczy jako specjalistów w swojej dziedzinie.

Dla biur tłumaczeń (uwaga: program jeszcze nie jest uruchomiony, możliwość dołączenia do programu będzie dostępna w najbliższym czasie)

Biura tłumaczeń pełnią istotną rolę łącznika między tłumaczem a klientem końcowym i uzupełniają tłumaczenia m.in. usługami zarządzania projektem i kontrolą jakości. Dołączając do programu „Profesjonalny Tłumacz – Świadomy Klient” biuro tłumaczeń pokazuje, jak ważna jest jego rola, która nie ogranicza się tylko do przesyłania tekstów od klienta do tłumacza i z powrotem. Biuro tłumaczeń jest ambasadorem tłumaczy, a jednocześnie gwarantuje klientom, że tłumaczenie, które otrzymają będzie odpowiedniej jakości i w uczciwej cenie.

Po przystąpieniu do programu biuro tłumaczeń może umieszczać znak programu w swoich materiałach informacyjnych i na stronie internetowej. Zapraszamy także do aktywnego tworzenia bazy wiedzy i dobrych praktyk. Program przewiduje opcję podpisywania artykułów i materiałów umieszczanych na platformie imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą biura tłumaczeń. Wypełnij ankietę i wyślij nam Twoje pomysły.

Plan działania

Budowa platformy i zarządzanie treścią

 1. utworzenie Zespołu Redakcyjnego, składającego się z ekspertów oddelegowanych przez partnerów programu i zaproszonych specjalistów;
 2. opracowanie zasad zarządzania treścią (zgłaszanie, redagowanie, weryfikacja i zatwierdzenie treści);
 3. sporządzanie i zatwierdzenie spisu tematów do omówienia z uwzględnieniem możliwości rozszerzenia spisu na dalszym etapie;
 4. podział tematów oraz wyznaczenie redaktorów i weryfikatorów wg kompetencji;
 5. przygotowanie treści do poszczególnych rozdziałów i poradników;
 6. weryfikacja i umieszczanie tekstów na platformie internetowej.

Kampania informacyjna

 1. przedstawienie projektu programu na Kongresie Tłumaczy Lubelszczyzny;
 2. opublikowanie informacji o projekcie na stronach internetowych partnerów;
 3. uruchomienie platformy informacyjnej, początkowo z podstawowym zakresem informacji, a na dalszych etapach z rozwiniętą tematyką;
 4. kampania informacyjna skierowana do poszczególnych grup docelowych – kanały komunikacyjne: platforma informacyjna, strony internetowe i Facebook partnerów, strony internetowe tłumaczy i biur tłumaczeń, informacje w prasie i na konferencjach, prezentacje programu w różnych środowiskach np. na spotkaniach klubów biznesowych.

Zapraszamy do współpracy!

Kontakt z Fundacją FreeLING

Kontakt z Lubelskim Stowarzyszeniem Tłumaczy