Postępowanie procesowe i nieprocesowe

W październiku zapraszamy na szkolenie online w formule:
– wykład – 3 godziny zegarowe,
– warsztaty w sekcjach językowych – po 3 godziny zegarowe

Można zapisać się tylko na wykłady, albo na kompletny pakiet wykład + warsztaty w wybranej sekcji językowej: chorwackiej, niderlandzkiej, szwedzkiej albo hiszpańskiej.

Zapoznaję się z programem!