26 lutego 2015 – Lublin – Warsztaty translatorskie dla studentów

Termin: czwartek 26 lutego 2015, 10.30-12.30

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Grupa docelowa: studenci Katedry Literatury i Języka Niderlandzkiego KUL

Zakres tematyczny: Nazwy własne. Oryginalne brzmienie czy tłumaczenie?
Podczas warsztatów uczestnicy pod nadzorem prowadzących zastanowią się nad zagadnieniami związanymi z tłumaczeniem nazw własnych. Na podstawie praktycznych ćwiczeń nauczą się przede wszystkim samodzielnego i krytycznego myślenia i rozwiązania konkretnych problemów, które tłumacz może spotkać w swojej pracy. Warsztaty są przeznaczone dla studentów Katedry Literatury i Języka Niderlandzkiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Prowadzący:
Stefanie Bogaerts, tłumacz przysięgły j. niderlandzkiego, Prezes Fundacji FreeLING
Agnieszka Flor-Górecka, tłumacz przysięgły j. niderlandzkiego, asystent przy Katedrzy Literatury i Języka Niderlandzkiego KUL, członek Rady Fundacji FreeLING

Liczba uczestników: 40

Cena: warsztaty bezpłatne