17 listopada 2016 – Lublin – Warsztaty tłumaczeniowe dla studentów

Termin: 17 lulutego 2015, 10.30-12.30

 

Organizator: Fundacja FreeLING

Termin: czwartek 17 listopada 2016

Miejsce: Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Zakres tematyczny: Nazwy własne. Oryginalne brzmienie czy tłumaczenie?

Podczas warsztatów uczestnicy pod nadzorem prowadzących zastanowią się nad zagadnieniami związanymi z tłumaczeniem nazw własnych. Na podstawie praktycznych ćwiczeń nauczą się przede wszystkim samodzielnego i krytycznego myślenia i rozwiązania konkretnych problemów, które tłumacz może spotkać w swojej pracy. Warsztaty są przeznaczone dla studentów Katedry Literatury i Języka Niderlandzkiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Forma:
warsztaty tłumaczeniowe

Grupa docelowa:
Studenci filologii niderlandzkiej

Prowadzący:
Stefanie Bogaerts, tłumacz przysięgły j. niderlandzkiego, Prezes Fundacji FreeLING
Agnieszka Flor-Góreczka, tłumacz przysięgły j. niderlandzkiego, Członek Rady Fundacji FreeLING

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Prosimy o przyniesienie laptopów (1 laptop na 2-3 studentów).