Paweł Siwy

zdjeciePawelSiwy

Adwokat w Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Nowotnik Lipski Szafrański sp. partnerska.

Od 2011 r. członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Ekspert w zakresie prawa gospodarczego, specjalizuje się w prawie spółek handlowych, postępowaniu rejestrowym przed Krajowym Rejestrem Sądowym i prawie cywilnym. Doradca w zakresie tworzenia, przekształceń oraz likwidacji spółek osobowych i kapitałowych, a także bieżącej obsługi korporacyjnej. Pełnomocnik procesowy w postępowaniach sądowych z zakresu prawa karnego, cywilnego i gospodarczego. Autor wielu publikacji poruszających zagadnienia funkcjonowania i finansowania organizacji pozarządowych. Prowadzi szkolenia z zakresu m.in. form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, zasad funkcjonowania spółek handlowych oraz dochodzenia roszczeń przed sądem.

Prowadził dla Fundacji FreeLING następujące szkolenia:

21 listopada 2015 – Warszawa – Szkolenie dla tłumaczy małych języków
Zakres tematyczny: Alimenty