dr Paweł Korpal

Adiunkt w Zakładzie Studiów nad Przekładem Wydziału Anglistyki UAM, absolwent Wydziałowych Studiów Tłumaczenia Konferencyjnego (język angielski: B, język niemiecki: C). Pracuje jako tłumacz ustny i pisemny, specjalizuje się w tłumaczeniu prawniczym i ekonomiczno-handlowym. Kształci przyszłych tłumaczy w zakresie tłumaczeń ustnych (liaison, konsekutywnych) oraz pisemnych (tłumaczenie prawnicze i tekstów biznesowych). W pracy naukowej zajmuje się psychologicznymi i kognitywnymi aspektami tłumaczenia ustnego, zjawiskiem stresu w tłumaczeniu konferencyjnym oraz metodą okulografii (eye-tracking) w tłumaczeniu pisemnym i ustnym.

Prowadził dla Fundacji FreeLING następujące szkolenia:

11 marca 2018 – Poznań – Szkolenie dla tłumaczy – Techniki tłumaczenia symultanicznego

10 marca 2018 – Poznań – Szkolenie dla tłumaczy – Techniki tłumaczenia liaison i konsekutywnego

28 stycznia 2017 – Poznań – Szkolenie dla tłumaczy – Techniki tłumaczenia liaison i konsekutywnego

2 kwietnia 2016 – Poznań – Szkolenie dla tłumaczy – Techniki tłumaczenia liaison, konsekutywnego i symultanicznego