Michał Tyszkowski

Michał Tyszkowski ukończył w roku 1991 studia biologiczne na Wydziale nauk przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 1997 uzyskał tytuł naukowy doktora. W tym samym roku, po krótkim okresie pracy na Akademii Medycznej we Wrocławiu, rozpoczął działalność na polu tłumaczeń technicznych i lokalizacji. Początkowo wykonywał lokalizację oprogramowania, kompilację i testowanie dla firmy IBM. W roku 2000 rozpoczął współpracę z kilkoma polskimi i zagranicznymi firmami zajmującymi się usługami językowymi jako wiceprezes i prezes zarządu. Obecnie jest założycielem i współwłaścicielem wrocławskiej firmy Centrum Lokalizacji CM. Jest autorem wielu programów wspomagających pracę tłumaczy i weryfikatorów oraz zarządzanie projektami, w tym systemu obsługi terminologii i tłumaczenia maszynowego. Jest aktywnym członkiem Polskiego Stowarzyszenia Biur Tłumaczeń (PSBT).