Małgorzata Kasprowicz-Janisz

kasprowiczm

Tłumaczka z wieloletnim stażem specjalizująca się w tłumaczeniach medycznych, założycielka biura tłumaczeń i szkoleń medycznych MedLine. Wykładowca na studiach podyplomowych Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Przekład medyczny. Wykłada przedmioty z zakresu terminologii medycznej, specyfiki języka medycznego, tłumaczenia dokumentacji badań klinicznych i dokumentacji szpitalnej. Prowadzi szkolenia indywidualne i grupowe dla osób chcących opanować medyczny język angielski (lekarze, doktoranci, naukowcy, tłumacze, korektorzy).

Współpracuje z międzynarodowymi firmami z branży medycznej oraz agencjami tłumaczeniowymi z Polski, Stanów Zjednoczonych, Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii. Zapewnia językową obsługę konferencji i telekonferencji medycznych. Jest koordynatorem projektów walidacji językowej kwestionariuszy medycznych na Polskę.

Prowadziła dla Fundacji FreeLING następujące szkolenia:

7 kwietnia 2018 – Warszawa – Szkolenie dla tłumaczy j. angielskiego oraz tłumaczy posługujących się językiem angielskim jako językiem pośrednim przy tłumaczeniu tekstów specjalistycznych – Przedrostki, rdzenie, przyrostki i skróty w języku medycznym na przykładzie epikryz wypisowych, opisów wyników badań diagnostycznych i komunikacji specjalistów w praktyce klinicznej

3 marca 2017 – Warszawa – Szkolenie dla tłumaczy języka angielskiego – Terminologia medyczna oraz specyfika i charakterystyka języka specjalistycznego medycznego

21 maja 2016 – Warszawa – Szkolenie dla tłumaczy – Podstawy terminologii medycznej oraz specyfika i charakterystyka języka specjalistycznego medycznego

22 maja 2016 – Warszawa – Szkolenie dla tłumaczy – Tłumaczenie medycznych publikacji naukowych