Konrad Łyjak

KLyjak Konrad Łyjak, ur. w 1985 roku w Lipsku nad Wisłą, obecnie mieszkający w Puławach. Absolwent filologii germańskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (tytuł magistra w 2009 roku), doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa germańskiego (UMCS, 2015), absolwent Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy Uniwersytetu Warszawskiego (2016), tłumacz języka niemieckiego, pod koniec 2016 roku uzyskał pozytywny wynik z egzaminu na tłumacza przysięgłego, oczekuje na zaprzysiężenie w Ministerstwie Sprawiedliwości. Stale współpracuje z licznymi biurami tłumaczeń, wykonuje tłumaczenia techniczne, urzędowe, prawnicze dla instytucji publicznych, firm komercyjnych i osób prywatnych.

Specjalizuje się w tłumaczeniu tekstów medycznych, czym zajmuje się od początku 2010 roku. Szczególnie bliskie są mu teksty z dziedziny kardiologii, ortopedii, neurologii, psychiatrii, onkologii, medycyny rodzinnej i wewnętrznej. Prowadził szkolenia z zakresu tłumaczeń medycznych dla Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych oraz Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy. Od 2011 roku w firmie zajmującej się produkcją i sprzedażą artykułów metalowych odpowiedzialny za kontakty z klientami niemieckojęzycznymi i anglojęzycznymi. Od roku akademickiego 2016/2017 prowadzi zajęcia ze studentami filologii germańskiej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W życiu prywatnym mąż Magdaleny, miłośnik literatury, muzyki i filmu. Początkujący gitarzysta. Interesuje się historią współczesną, geografią i polityką. Od ponad 10 lat czynnie uprawia sport (sporty siłowe, turystyka rowerowa, kolarstwo górskie).