Michał Bernard Łach

  Członek zarządu Stowarzyszenia Tłumaczy Polskiego Języka Migowego, lektor polskiego języka migowego we współpracy z firmą EduPJM, uczestnik wielu szkoleń i konferencji związanych z tłumaczeniem języka migowego i lingwistyką migową organizowanych m.in. przez STPJM i Europejskie Forum Tłumaczy Języka Migowego. Zainteresowania naukowe: psychologia społeczna, lingwistyka migowa, glottodydaktyka migowa. Zapalony rolkarz i fotograf-amator.