Kurs prawa cywilnego dla tłumaczy – zagadnienia prawa materialnego i procesowego – program szczegółowy