Irmina Daniłowska

Absolwentka Instytutu Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim oraz uczestniczka licznych kursów i staży językowych organizowanych przez Francuską Izbę Przemysłowo-Handlową w Polsce oraz Uniwersytet Paris-Sorbonne. Od początku swojej kariery zawodowej pracowała na stanowiskach kierowniczych jako tłumacz specjalistyczny pisemny i ustny dla dużych firm i instytucji w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym, prawnym, reklamy i PR oraz budownictwa, jak również dla organizacji międzynarodowych, gdzie oprócz doskonalenia umiejętności językowych miała możliwość zdobywania kompetencji branżowych. Od 2009 roku prowadzi własną działalność gospodarczą związaną z tłumaczeniami, współpracując na stałe z bankami, firmami ubezpieczeniowymi i budowlanymi oraz kancelariami prawnymi z kapitałem francuskim, a także ze specjalistycznymi biurami tłumaczeń. Od 2015 roku oddany prezes Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy.