Intensywny kurs tłumaczeń prawniczych w formie zdalnej – październik 2020 – marzec 2021 r.

Akademia Diuna zaprasza na intensywny półroczny kurs tłumaczeń prawniczych w formie zdalnej.

Fundacja FreeLING została zaproszona do współpracy i odpowiada za merytoryczną organizację i prowadzenie sekcji niderlandzkiej w formie 9 bloków warsztatowych online.

W sprawie szczegółowego programu zapraszamy do kontaktu z Akademią Diuna.

Szkolenie jest skierowane do wszystkich tłumaczy języka niderlandzkiego zainteresowanych doskonaleniem warsztatu tłumaczeniowego w zakresie języka prawniczego, jak również planujących zdawanie egzaminu na tłumacze przysięgłego.