Frans Jong

Doctoraal Slavische Talen (Pools en Russisch) in 1977, Universiteit van Amsterdam. Docent Nederlandse Taal en Literatuur aan de Universiteit van Wrocław, Polen (1977-1984). Werkt sindsdien in Amsterdam als tolk, vertaler en docent Pools en Russisch. Van 1988 tot 1998 secretaris van de commissie Staatsexamen Tolk/Vertaler Pools. Van 1994 tot 2017 verbonden als docent Pools en Russisch bij de opleiding voor gerechtstolken en vertalers in strafzaken van SIGV. In 2002 winnaar van het 1e Concours voor literaire vertalingen vanuit het Pools, georganiseerd door de Poolse Ambassade en de Leerstoelgroep Slavische Letterkunde van de Universiteit van Amsterdam. Van 2004 tot 2015 docent Russisch bij de Hogeschool voor Tolken en Vertalen ITV in Utrecht.