dr Natalia Likus

 

 

Absolwentka francuskiego Uniwersytetu UHA w Miluzie – kierunku Przekład Naukowo-Techniczny oraz hiszpańskiego Uniwersytetu USAL w Salamance – kierunku Przekład i Mediacja Międzykulturowa, gdzie ukończyła ponadto studia doktoranckie, rozprawą doktorską na temat neologizmów formalnych w dziedzinie hiszpańskiego języka medycznego.

Czynna tłumaczka języka hiszpańskiego, francuskiego i angielskiego z ponad dziesięcioletnim stażem w tłumaczeniach naukowo-technicznych. Wykładowca w Zakładzie Translatologii, w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu.

Prowadziła dla Fundacji FreeLING następujące szkolenia:

5 października 2019 – Wrocław – Szkolenie dla tłumaczy j. hiszpańskiego –  Tłumaczenie dokumentacji medycznej: karty informacyjne z leczenia szpitalnego

2 czerwca 2019 – Warszawa – Szkolenie dla tłumaczy j. hiszpańskiego – Wstęp do tłumaczenia dokumentacji medycznej

1 czerwca 2019 – Warszawa – Szkolenie dla tłumaczy j. francuskiego – Wstęp do tłumaczenia dokumentacji medycznej

Opinie uczestników o szkoleniach:

„(…) widać że choć lekarzem nie jest (a byli takowi na sali) to mocno siedzi w temacie, raczej nikt inny tego lepiej nie zrobi. Szkolenia z tej tematyki nie da się przygotować tak po prostu na potrzebę chwili, trzeba w tym siedzieć”