dr Rafał Szubert

RafalSzubert

Rafał Szubert, dr fil., adiunkt w Instytucie Filologi Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego; urodzony dnia 20.11.1967 w Wieluniu, germanista i niderlandysta, wielokrotny stypendysta DAAD na Westfälische Wilhelms-Universität w Münster, na Uniwersytecie Duisburg-Essen oraz w Siegener Institut für Sprache und Kommunikation im Beruf (SISIB) na Uniwersytecie w Siegen;
2001 – promocja doktorska na Uniwersytecie Wrocławskim do stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (tytuł rozprawy doktorskiej: „Deutsch-polnische kontrastive Untersuchungen im Bereich der juristischen Fachsprache”);

Uczestnik projektu badawczego Wspólnoty Flamandzkiej (Vlaamse Gemeenschap) i KBN (polskiego Komitetu Badań Naukowych)

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego i niderlandzkiego przy Ministerstwie Sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej, tłumacz przysięgły języka niemieckiego i niderlandzkiego przy Sądzie Arbitrażowym przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS w latach 2008-2011.

Główne zainteresowania naukowe: językoznawstwo kontrastywne i konfrontatywne w zakresie języka polskiego, niemieckiego i niderlandzkiego, języki specjalistyczne, juryslingwistyka, przekładoznawstwo, historia języka, lingwistyka kontaktu, socjolingwistyka.
Praca nad habilitacją poświęconą semantyce pojęć prawnych.

Prowadził dla Fundacji FreeLING następujące szkolenia:

Wiosna 2016 – Wrocław – Kurs prawa cywilnego dla tłumaczy – Warsztaty praktyczne – Tłumacz sądowy w Polsce i w Europie – wybrane zagadnienia i problemy