dr Monika Pawelec-Skurzyńska

Monika Pawelec-Skurzyńska_2 dr Monika Pawelec-Skurzyńska

Językoznawca, polonistka i italianistka; specjalizuje się w zagadnieniach poprawności językowej w języku ogólnym, ale też w różnych typach tekstów specjalistycznych, np. prawnych i prawniczych, urzędowych. Propaguje ideę pisania starannym, prostym i zrozumiałym językiem.

Jest autorką artykułów naukowych na temat leksykografii, poprawności językowej oraz języka prawnego i prawniczego.

Prowadziła kursy i szkolenia poświęcone poprawności językowej i prostej komunikacji m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Współpracowała z Okręgową Radą Adwokacką, Biurem Rzecznika Praw Pacjenta, Biurem Trybunału Konstytucyjnego, Fundacją FreeLing, Bankiem Zachodnim WBK. Prowadzi także kursy języka włoskiego oraz języka polskiego dla obcokrajowców w szkole językowej Blackbird, na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina.

Prowadziła dla Fundacji FreeLING następujące szkolenia:

30 maja 2015 – Warszawa – Szkolenie dla tłumaczy – Warsztaty polonistyczne

20 listopada 2016 – Warszawa – Szkolenie dla tłumaczy – Warsztaty polonistyczne: budowa zdania i interpunkcja