dr Marcin Turski

 

MTurskie

Pracownik Wydziału Anglistyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aktywny tłumacz ustny i pisemny języka angielskiego, stawiający pierwsze kroki w 1988 r., z obecnym doświadczeniem kilkunastu tysięcy godzin tłumaczenia symultanicznego, konsekutywnego i liaison. Tłumaczył podczas wielu konferencji i sympozjów z zakresu medycyny, literatury, socjologii, nauk technicznych i prawniczych, wojskowości, sportu, polityki i religii. Oprócz Polski pracował w 19 krajach na 3 kontynentach, np. wielokrotnie w ONZ w Genewie, Radzie Europy i ETPCz w Sztrasburgu, OBWE w Wiedniu, OECD w Paryżu, Dyrekcjach Generalnych Komisji Europejskiej w Brukseli. Tłumaczył m.in. dla Sekretarza Generalnego ONZ Ban Ki Moona, byłego wiceprezydenta USA Allana Gore’a, Prezydentów RP Andrzeja Dudy, Bronisława Komorowskiego i Aleksandra Kwaśniewskiego, Prezydenta Republiki Irlandii dr. Michaela D. Higginsa, szefa Komisji Europejskiej Jeana-Claude’a Junckera, Stinga i Roberta Lewandowskiego. Tłumacz ponad 200 publikacji książkowych i kilkuset artykułów oraz tekstów z wielu dziedzin.

Prowadził dla Fundacji FreeLING następujące szkolenia:

11 marca 2018 – Poznań – Szkolenie dla tłumaczy – Techniki tłumaczenia symultanicznego

10 marca 2018 – Poznań – Szkolenie dla tłumaczy – Techniki tłumaczenia liaison i konsekutywnego

28 stycznia 2017 – Poznań – Szkolenie dla tłumaczy – Techniki tłumaczenia liaison i konsekutywnego

2 kwietnia 2016 – Poznań – Szkolenie dla tłumaczy – Techniki tłumaczenia liaison, konsekutywnego i symultanicznego