dr Małgorzata Piwnicka

MPiwnicka

Specjalizuje się w bankowości centralnej, polityce pieniężnej, finansach. Pracuje obecnie w Narodowym Banku Polskim – w Oddziale Okręgowym w Poznaniu. Prowadzi zajęcia w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.
Wykłada przedmioty takie jak: system finansowy, bankowość, fundusze inwestycyjne, kredyty i gwarancje bankowe, bankowość detaliczna.

Najważniejsze publikacje:

  1. Piwnicka M. i in., „Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2012 r.”, NBP, Warszawa, sierpień 2013
  2. P. Płuciennik, A. Kliber, P. Kliber, G. Paluszak, M. Piwnicka, „Wpływ światowego kryzysu gospodarczego 2007-2009 na rynek międzybankowy w Polsce”, Materiały i Studia, Zeszyt nr 288, NBP, IE, 2013.
  3. Piwnicka M. i in., „Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2013 r.”, NBP, Warszawa, 2014
  4. Piwnicka M. i in., „Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2014 r.”, NBP, Warszawa, 2015
  5. A.Kliber,P. Kliber, P. Płuciennik, M. Piwnicka: „POLONIA dynamics during the years 2006 2012 and the effectiveness of the monetary Policy of the National Bank of Poland”, Empirica 2015 , Volume 42, Number 2.