dr hab. Piotr Kładoczny

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Językoznawca, pracownik polonistyki gorzowskiej i zielonogórskiej. Autor książek Proroctwa chrześcijańskie jako gatunek mowy: na tle innych gatunków profetycznych (2004) oraz Semantyka nazw dźwięków w języku polskim (2012). Interesuje się językiem w aspektach kulturowych, semantyką, komunikacją językową oraz problemami współczesnego języka polskiego. Jest członkiem zespołu poradni językowej Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz wykładowcą praktycznej stylistyki języka polskiego dla tłumaczy.

Prowadził dla Fundacji FreeLING następujące szkolenia:

Wiosna 2016 – Wrocław – Kurs prawa cywilnego dla tłumaczy – Warsztaty praktyczne – Problemy z odmianą i zapisem nazwisk w języku polskim oraz wybrane trudności gramatyczne

18 kwietnia 2015 – Wrocław – Szkolenie dla tłumaczy – Wykład: Jakie problemy sprawia dziś język polski? O typowych kłopotach językowych użytkowników polszczyzny