Bartłomiej Dymek

Language Services Manager w firmie lokalizacyjnej, wykładowca Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu.

Wieloletni tłumacz i weryfikator tekstów medycznych, technicznych i marketingowych, zaangażowany w szeroko zakrojoną firmową i pozafirmową działalność dydaktyczną: prowadzi szkolenia z zakresu zachowania i kontroli jakości oraz zajęcia z tłumaczeń medycznych i języków specjalistycznych na uczelni wyższej.

Współautor kursu „Wykorzystanie narzędzi komputerowych w tłumaczeniu” w ramach Podyplomowych studiów kształcenia tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych w zakresie języka niemieckiego, autor programu modułów kształcenia: Tłumaczenie (studia I stopnia o profilu praktycznym) oraz Tłumaczenia specjalistyczne (studia II stopnia o profilu praktycznym), opracowanych w ramach projektu Filolog atrakcyjny na rynku pracy. Opracowanie i wdrożenie programów kształcenia o profilu praktycznym na kierunku Filologia w WSF, we współpracy z HiSF.

Do zainteresowań zawodowych zalicza optymalizację procedur lokalizacyjnych i warsztatu pracy tłumacza oraz zachowanie i kontrolę jakości.

Prowadził dla Fundacji FreeLING następujące szkolenia:

18 marca 2018 – Wrocław dla tłumaczy j. angielskiego oraz tłumaczy posługujących się językiem angielskim jako językiem pośrednim przy tłumaczeniu tekstów specjalistycznych – Wyroby medyczne – tłumaczenie instrukcji obsługi endoskopu

3 grudnia 2017 – Warszawa – Szkolenie dla tłumaczy – Wyrażenia regularne w pracy ze styleguidami

5 marca 2017 – Warszawa – Szkolenie dla tłumaczy j. angielskiego – Biochemia w tłumaczeniach medycznych

20 listopada 2016 – Warszawa – Kontrola jakości tłumaczeń + Optymalizacja pracy tłumacz