Anna Halczak

Anna Halczak – tłumacz przysięgły języka chorwackiego od 2013 r., absolwentka Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego (filologia chorwacka), Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (prawo), tłumaczka zewnętrzna Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej od 2017 r., prowadząca szkolenia z zakresu prawa i sporządzania tłumaczeń tekstów prawnych oraz prawniczych, w 2021 r. ukończyła studia podyplomowe Poprawna Polszczyzna dla Tłumaczy, Weryfikatorów i Postedytorów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.