Aleksandra Kamińska

Aleksandra Kamińska
Aleksandra Kamińska – polski prawnik (absolwentka Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie), studia prawnicze ukończone z wyróżnieniem, obecnie – doktorantka w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego, tłumacz przysięgły, symultaniczny i konsekutywny języka rosyjskiego (absolwentka filologii rosyjskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu), absolwentka studiów podyplomowych dla tłumaczy języka rosyjskiego w zakresie przekładu prawniczego i sądowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Specjalizuje się w tłumaczeniach ustnych i pisemnych tekstów prawnych i prawniczych na zlecenie polskich firm, instytucji, organów rządowych i wymiaru sprawiedliwości oraz instytucji zagranicznych m.in. Federacji Rosyjskiej, Białorusi, Ukrainy, Azerbejdżanu, Kazachstanu i Mołdowy. Od 2010 r. – wykładowca na kursach przygotowujących do egzaminu na tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego m.in. w Łodzi, Warszawie oraz na studiach podyplomowych dla tłumaczy języka rosyjskiego Akademii Biznesu i Finansów Vistula.