Adam Zaremba

20160614_141514

Urodzony w Brzegu, gdzie ukończył szkołę podstawową i technikum mechaniczne. Absolwent kierunku mechanicznego na Opolskiej Wyższej Szkoły Inżynieryjnej. Do Holandii przez Węgry i Austrię wyjechał w 1980 r. Szybko nauczył się języka niderlandzkiego, co pomogło mu w ukończeniu różnych kursów zawodowych.
Pracując m.in. w Philips B.V., wzbogacał wiedzę i poszerzał zakres kompetencji, w tym również w zakresie prowadzenia szkoleń poświęconych bezpieczeństwu pracy, instruktaży środków i instalacji przemysłowych i transportowych dla firm. Wykonywał także tłumaczenia instrukcji procesów pracy w różnych sektorach.
W wolnym czasie zwiedza świat. Uwielbia dobrą muzykę. Mieszka w Holandii z żoną Petrą, która jest Holenderką. Ma dwóch synów.