Informator Fundacji FreeLING
Listopad 2015

Drogi Czytelniku!
Listopad to w Fundacji FreeLING miesiąc intensywnych szkoleń. W dniach 20-23.11 organizujemy prawdziwy maraton szkoleniowy. W programie m.in. warsztaty dla sekcji niderlandzkiej, czeskiej, ukraińskiej i szwedzkiej, a także szkolenie poświęcone tłumaczeniu dokumentacji badań klinicznych (tutaj wiodącym językiem będzie angielski).
Zachęcamy do lektury i oczywiście do rejestracji na szkolenia. Do 10 listopada szkolenie dla tłumaczy „małych” języków w niższej cenie!

Granty szkoleniowe na listopadowe szkolenie

Fundacja FreeLING przynaje granty szkoleniowe na szkolenie dla tłumaczy małych języków. Na każdą z sekcji językowych: niderlandzką, czeską, szwedzką i ukraińską jeden student może skorzystać z możliwości bezpłatnego udziału w szkoleniu. Jest to świetna okazją do bliższego zapoznania się z zawodem tłumacza i do nawiązania kontaktów z koleżankami i kolegami po fachu. Zasady ubiegania się o granty są dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce Szkolenia/Granty szkoleniowe. Zachęcamy do przekazywania informacji o grantach wszystkim zainteresowanym studentom!

Szkolenie dla „małych” języków - solidna dawka teorii połączona z praktycznymi warsztatami

Przypominamy, że już w sobotę 21 listopada 2015 r. Fundacja FreeLING organizuje szkolenie warsztatowe dla tłumaczy języków ukraińskiego, szwedzkiego, czeskiego i niderlandzkiego o tematyce  ALIMENTY – WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWA CYWILNEGO.
Formuła szkolenia, tj. wprowadzający wykład teoretyczny połączony z praktycznymi warsztatami terminologicznymi i tłumaczeniowymi, już wielokrotnie sprawdziła się podczas szkoleń dla tłumaczy języka niderlandzkiego.

Podczas wykładu omówione zostaną m.in.:

• rodzaje postępowań (rozpoznawcze, zabezpieczające, egzekucyjne, międzynarodowe),

• tryby postępowań (procesowe, nieprocesowe),

• podstawowe przepisy prawa regulujące instytucję alimentów,

• rodzaje obowiązku alimentacyjnego (rodziców względem dziecka, małżonków, między krewnymi),

• dochodzenie roszczeń alimentacyjnych,

• zabezpieczenie i egzekucja alimentów,

• międzynarodowe akty prawne dotyczące ułatwienia dochodzenia roszczeń alimentacyjnych,

• przestępstwo niealimentacji.

Po wykładzie uczestnicy wspólnie opracują dwujęzyczne listy terminów stanowiące doskonały materiał pomocniczy w pracy każdego tłumacza.
Sesja popołudniowa to praktyczne ćwiczenia translatorskie. Uczestnicy będą pracować nad przykładowymi tekstami, w tym wyrokiem i postanowieniem w sprawie alimentów, oraz wyciągami z przepisów prawnych. 
Warsztaty moderowane są przez tłumaczy poszczególnych języków, praktyków, chcących dzielić się swoim doświadczeniem z innymi.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy tłumaczy języków ukraińskiego, szwedzkiego, czeskiego i niderlandzkiego, zarówno doświadczonych, jak i początkujących. Będzie to okazja nie tylko do interaktywnej wymiany wiedzy, ale także do nawiązania nowych kontaktów.
Pełny program szkolenia można znaleźć na stronie internetowej Fundacji.

Wrażenie z Lublina - Warsztaty dyskusyjne o nazwach własnych

W sobotę 24 października 2015 r. odbyły się w Lublinie warsztaty dyskusyjne pod tytułem „Nazwy własne: tłumaczenie czy oryginalne brzmienie?”. Warsztaty zorganizowaliśmy wspólnie z Lubelskim Stowarzyszeniem Tłumaczy.
W krótkim wstępie teoretycznym pochyliliśmy się nad zasadami proponowanymi przez Kodeks tłumacza przysięgłego. Następnie uczestnicy szkolenia pracowali w grupach nad praktycznymi przykładami związanymi z tłumaczeniem nazw własnych i dyskutowali nad dylematami, które pojawiają się przy stosowaniu zasad teoretycznych. Dyskusja bywała burzliwa, a momentami nawet trudna do opanowania. Jednak dzięki wymianie wiedzy i poglądów okazała się tym bardziej intensywna. Wspólnie doszliśmy do pewnych rozwiązań przedstawionych problemów. Czy wszystkie kwestie sporne zostały rozwiązane? Każdy uczestnik zweryfikuje to we własnym zakresie, kiedy następnym razem spotka się z problematyczną nazwą własną.

---

Bogaty program szkoleniowy Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy

Listopad jest miesiącem bogatym w szkolenia nie tylko dla Fundacji FreeLING. Lubelskie Stowarzyszenia Tłumaczy również przygotowało ciekawy program dla swoich członków i wszystkich zainteresowanych tłumaczy.

W programie znajdziemy między innymi: certyfikowane szkolenie SDL Trados Studio 2014/2015 na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym, szkolenie na temat ochrony danych osobowych w pracy tłumacza oraz wstęp do przekładu literatury. Także w listopadzie ruszy intensywny kurs tłumaczeń prawniczych dla sekcji włoskiej.

Oferta LST dostępna jest na stronie Stowarzyszenia.

---

Kontakt z Fundacją FreeLING

info@freeling.pl
www.freeling.pl