Informator Fundacji FreeLING
luty 2017


Drogi Czytelniku!

Nowy rok ruszył z kopyta. Za nami już trzy szkolenia w Poznaniu.

W sobotę 28 stycznia zorganizowaliśmy praktyczne warsztaty z technik tłumaczenia ustnego.  W niedzielę 29 stycznia odbyło się szkolenie dla tłumaczy j. hiszpańskiego z zakresu tłumaczenia tekstów finansowych. Równolegle tłumacze z Fundacji FreeLING poprowadzili dwudniowe warsztaty tłumaczeniowe dla studentów niderlandystyki.

Teraz czas na intensywny weekend medyczny. Zapraszamy do zapoznania się z bogatym programem szkoleniowym:

Weekend medyczny w Warszawie

Po raz drugi Fundacja FreeLING organizuje weekend medyczny - intensywny weekend szkoleniowy z obszernym programem o tematyce medycznej.

Tym razem zapraszamy tłumaczy j. włoskiego, rosyjskiego, niemieckiego i angielskiego. Ze szkoleń dla tłumaczy j. angielskiego mogą także skorzystać tłumacze posługujący się angielskim jako językiem pośrednim przy tłumaczeniu z innych języków.

W piątek 3 marca mamy w programie dwa szkolenia:

• Szkolenie dla tłumaczy j. angielskiego – Terminologia medyczna oraz specyfika i charakterystyka języka specjalistycznego medycznego

• Szkolenie dla tłumaczy j. rosyjskiego – Wstęp do tłumaczenia tekstów medycznych

W sobotę 4 marca program obejmuje:

• Szkolenie dla tłumaczy j. angielskiego – Tłumaczenie dokumentacji medycznej – specjalizacja: ginekologia i ginekologia onkologiczna

• Szkolenie dla tłumaczy j. rosyjskiego – Tłumaczenie dokumentacji medycznej – specjalizacja: ginekologia i neonatologia

• Szkolenie dla tłumaczy j. niemieckiego – Wstęp do tłumaczenia tekstów medycznych

W niedzielę 5 marca proponujemy trzy szkolenia:

•  Szkolenie dla tłumaczy j. angielskiego – Biochemia w tłumaczeniach medycznych

• Szkolenie dla tłumaczy j. niemieckiego – Tłumaczenie dokumentacji medycznej – specjalizacja: onkologia

• Szkolenie dla tłumaczy j. włoskiego – Wstęp do tłumaczenia tekstów medycznych

Serdecznie zapraszamy do udziału! Dla osób uczestniczących w dwóch lub trzech szkoleniach w ramach weekendu przewidujemy atrakcyjną zniżkę. Zniżka przysługuje także członkom naszych organizacji partnerskich: Bałtyckiego Stowarzyszenia Tłumaczy, Branżowego Związku Tłumaczy, Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy oraz Polskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych.

Granty na szkolenia

Fundacja FreeLING przyznaje granty szkoleniowe na wybrane szkolenia. O granty mogą się ubiegać studenci studiów magisterskich kierunków lingwistycznych, filologicznych i translatorskich. Granty są przede wszystkim przeznaczone dla osób wykazujących zainteresowanie tłumaczeniami, które wiążą swoją przyszłość z zawodem tłumacza.

Na weekend medyczny mamy do rozdzielenie aż trzy granty. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane do złożenia wniosku. Warunki ubiegania się o granty można znaleźć na stronie internetowej Fundacji: www.freeling.pl.

Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy zaprasza

Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy zaprasza na bogaty program szkoleniowy, obejmujący m.in.

• bezpłatne szkolenie nt. nowelizacji kodeksu karnego - część II,

• terminologię celną na podstawie wybranych dokumentów - szkolenie dla tłumaczy języka rosyjskiego,

• postępowanie karne - warsztaty tłumaczeniowe - sekcja języka angielskiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, niemieckiego,

• zasady sporządzania tłumaczeń poświadczonych,

• postępowanie cywilne w USA - szkolenie w sekcji języka angielskiego.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej LST: www.lst-lublin.org.pl

Kontakt z Fundacją FreeLING

info@freeling.pl
www.freeling.pl