Informator Fundacji FreeLING
grudzień 2016


Drogi Czytelniku!

Nastał koniec roku ... roku pełnego ciekawych szkoleń i nowych możliwości rozwoju. Mamy nadzieję, że ten nadchodzący 2017 będzie tak samo obfitował w interesujące szkolenia i możliwości współpracy. Wszystkim naszym czytelnikom, uczestnikom szkoleń oraz partnerom życzymy wszystkiego najlepszego:

& dużo zdrowia (prostych pleców i sprawnych palców);
& dużo satysfakcji z pracy (ciekawych zleceń i cierpliwych klientów);
& dużo optymizmu (odpowiednia noga przy wstawaniu rano i zawsze terminowo zrealizowane tłumaczenia, niekoniecznie po godzinach);

& no i oczywiście ... choć odrobiny wolnego czasu na własny rozwój zawodowy, dobrych chęci na to, aby się spotkać w miłym gronie kolegów i koleżanek po fachu oraz nieustającego przekonania, że my, tłumacze, szkolimy się przez całe życie.

Prezent na nowy rok

Dla wszystkich osób zapisanych na nasz Informator Elektroniczny przygotowaliśmy mały upominek noworoczny: zniżkę 10% na dowolne szkolenie w roku 2017. Każda osoba prenumerująca Informator może się zapisać na wybrane szkolenie, rejestrując się jako „uczestnik ze zniżką”.

Akcja promocyjna trwa do 31 grudnia 2016 r. Każda osoba, której nazwisko będzie na liście mailingowej na dzień 31 grudnia 2016 r. oraz będzie się na niej nadal znajdowało w momencie rejestracji na szkolenie, otrzyma prawo do zniżki. Przysługuje ono jednorazowo i jest przypisane do konkretnego adresu mailowego i uczestnika. Aby skorzystać ze zniżki, wystarczy przy rejestracji na szkolenie w formularzu rejestracyjnym podać kod rabatowy: "NOWYROK" oraz adres mailowy, na który wysyłany jest Informator.

Styczeń w Poznaniu

Na zaproszenie Zakładu Studiów Niderlandzkich i Południowoafrykańskich Fundacja FreeLING ponowie gościć będzie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.
Dla studentów niderlandystyki tłumacze Fundacji poprowadzą bezpłatne dwudniowe warsztaty tłumaczeniowe.

Korzystając z naszego pobytu w Poznaniu, chcemy zaoferować także ciekawy program szkoleniowy dla (przyszłych) tłumaczy innych języków.


Dla tłumaczy wszystkich języków, dużych i małych, proponujemy szkolenie z technik tłumaczenia liaison i konsekutywnego. To jednodniowe szkolenie odbędzie się w dniu 28 stycznia 2017 r. Poprowadzą je pan Marcin Turski oraz pan Paweł Korpal, doświadczeni tłumacze i pracownicy dydaktyczni UAM, którzy z dużym sukcesem poprowadzili już podobne szkolenie wiosną 2016 r.

Tłumaczy języka hiszpańskiego zapraszamy na szkolenie z tłumaczenia tekstów finansowych w niedzielę 29 stycznia 2017 r. Szkolenie poprowadzi pani Maria Schneider, tłumacz przysięgły i wykładowca na studiach podyplomowych w zakresie tłumaczeń konferencyjnych Studium Podyplomowego Filologii Romańskiej UAM.

Zapraszamy do rejestracji od 1 stycznia. Członkowie naszych organizacji partnerskich oraz studenci i pracownicy UAM mogą korzystać ze zniżki, która przysługuje również osobom uczestniczącym w obydwu szkoleniach.

Wieści z frontu

Tłumacze przysięgli, na co dzień prowadzący sprawy Fundacji, od kilku miesięcy z uwagą śledzą prace zespołu roboczego ds. nowelizacji ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego. W grudniu zespół pracował nad najbardziej gorącym tematem, jakim są stawki za tłumaczenia poświadczone. 16 grudnia zostały wysłane do Ministerstwa Sprawiedliwości - do przewodniczącego zespołu Pana Karola Dałka - nasze postulaty. Projekt zmian w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego został wspólnie opracowany przez stowarzyszenia biorące udział w pracach zespołu: TEPIS, STP, BST i LST.

Fundacja FreeLING także bierze udział w obradach zespołu. Prezes Zarządu Fundacji, Stefanie Bogaerts, która jest również członkiem Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy, reprezentuje stowarzyszenia razem z prezes LST Irminą Daniłowską. Na stronie Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy można zapoznać się z treścią pisma i projektu wysłanych do ministerstwa.

Współpraca z PT TEPIS i Localize.pl

Wspólne wysiłki nad nowelizacją ustawy zaowocowały współpracą Fundacji z Polskim Towarzystwem Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych. PT TEPIS jest organizacją zrzeszającą największą liczbę tłumaczy przysięgłych w Polsce. Podstawowym celem Towarzystwa jest pogłębianie i szerzenie wiedzy w zakresie sztuki przekładu, ochrona praw autorskich tłumaczy oraz reprezentowanie interesów tłumaczy wobec organów władzy. Szerzenie wiedzy to cel, który łączy TEPIS i FreeLING, co pozwoliło nam zjednoczyć siły, aby docierać do jeszcze większej liczby tłumaczy.

Drugą organizacją, z którą nawiązaliśmy współpracę, to nowo powstałe Stowarzyszenie Branżowy Związek Tłumaczy. Jego cele to m.in. tworzenie i promowanie najlepszych praktyk w zakresie wykonywania zawodu tłumacza oraz pełnienie funkcji opiniotwórczej i konsultacyjnej w procesie legislacyjnym dotyczącym zawodu tłumacza. BZT zaprasza na stronę forum internetowego dla tłumaczy, które jest kontynuacją znanego w środowisku Branżowego Forum Tłumaczy.

PT TEPIS i Branżowy Związek Tłumaczy dołączyły w ten sposób do grona stowarzyszeń, które współpracują z Fundacją: Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy oraz Bałtyckiego Stowarzyszenia Tłumaczy.

Trzecim nowym partnerem Fundacji jest firma Localize.pl, jedyne autoryzowane centrum szkoleniowe SDL Trados w Polsce. Na stronie Localize.pl czytamy, że biznes ma sens, jeśli umożliwia współpracę z innymi firmami, wymianę doświadczeń i wzajemne uczenie się od siebie. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem są także podstawą działalności Fundacji FreeLING. Cieszymy się więc, że możemy łączyć siły z tak renomowaną na polskim rynku firmą.

Podstawą partnerstwa będzie wymiana informacji o szkoleniach. Jesteśmy przekonani, że ta współpraca pozwoli wszystkim partnerom dotrzeć do jeszcze większej liczby tłumaczy.

Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy zaprasza

Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy zaprasza tłumaczy przysięgłych do udziału w szkoleniu-wykładzie, zorganizowanym we współpracy z Sądem Okręgowym w Lublinie, nt. nowelizacji Kodeksu karnego, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2016 r.

Szkolenie odbędzie się w poniedziałek 9 stycznia 2017 r., w godzinach od 13:00 do 15:30 w Lublinie.

Program szkolenia uwzględnia potrzeby tłumaczy w zakresie nowelizacji Kodeksu karnego. Najistotniejszym będzie omówienie najważniejszych zmian, jakie nastąpiły w przebiegu postępowania przygotowawczego i sądowego, wskazanie na podmioty we wszystkich postępowaniach karnych oraz zwrócenie uwagi na problematykę terminologiczną w prawie karnym.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej LST: http://www.lst-lublin.org.pl/

Kontakt z Fundacją FreeLING

info@freeling.pl
www.freeling.pl